Tonsillektomia łatwiejsza niż kiedykolwiek dotąd

Dostępne obecnie kompletne rozwiązanie pozwoli twojemu lekarzowi wykonać zabieg w przeciągu około pięciu minut.2,†

W porównaniu z innymi technikami nowa technologia zapewnia szybszą rekonwalescencję i ogranicza krwawienie pooperacyjne.1,2

Rozwiązania firmy Medtronic 

Przyrząd do tonsillektomii został zaprojektowany specjalnie na potrzeby usuwania migdałków, a jego kształt jest dopasowany do loży migdałka.

Uważamy, że istnieje lepszy sposób wykonywania zabiegu tonsillektomii — zarówno z punktu widzenia chirurgów, jak i pacjentów.

Przyrząd do tonsillektomii:

  • Pomaga zmniejszyć krwawienie, które może wystąpić podczas zabiegu2
  • Usprawnia przeprowadzanie zabiegi chirurgowi i personelowi bloku operacyjnego1,†

Innowacyjne rozwiązanie do wykonywania zabiegu chirurgicznego stworzone z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości opieki nad pacjentem.

Zasilany z platformy elektrochirurgicznej, która stale mierzy oporność elektryczną tkanki, zaciśniętej pomiędzy szczękami narzędzia, aby dostarczyć odpowiednią moc energii. Pozwala to uzyskać odpowiedni efekt w obrębie tkanki. Po zamknięciu naczynia przyrząd automatycznie odcina dopływ energii do tkanki.

  • † W badaniu Krishnan do analizy czasu zabiegu wykorzystano medianę. W badaniu Vangelis G. Alexiou, Mary Sheryll Salazar-Salvia do oceny czasu zabiegu użyto średnich.

  • †† Przyrząd do tonsillektomii BiZact™ umożliwia skrócenie czasu zabiegu wykonywanego zarówno przez wykwalifikowanych chirurgów, jak i lekarzy w trakcie specjalizacji do średnio 5,1 minuty (zakres od 1,5 minuty do 26,5 minuty).

  • 1. Vangelis G. Alexiou, Mary Sheryll Salazar-Salvia. Modern Technology-Assisted vs Conventional Tonsillectomy: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;137(6):558-570.

  • 2. Krishnan G. et. al. Tonsillectomy using the BiZact- A pilot study in 186 children and adults. Clinical Otolaryngology. May 2019, Vol. 44 Issue 3, p392-396