placeSverige (Sweden)

Incidenser, risker & kostnader

Portbråck är en specifik komplikation av laparoskopisk kirurgi, som är ofta är underskattad.2

Det har påvisats att upp till 5,2 % av patienter som genomgår laparoskopisk kirurgi kommer att få ett portbråck.4

En klinisk studie av patienter visade att dessa frekvenser kan vara så höga som 25,9 % tre år efter ingreppet.5

Portbråck är kostsamt

Exempel förekommer det enbart i USA:

Ca 64 000 ingrepp för reparation av portbråck varje år,6 som kostar…

Ca USD 7 000 per ytterligare kirurgi, för att åtgärda bråcket.7 Som kan lägga en börda på upp till...

Ca USD 446 M på det amerikanska sjukvårdssystemet8

En ökande komplikation, som ändå kan förebyggas.

Minimalinvasiv kirurgi (MIS) med laparoskopiska eller kateterbaserade tekniker har blivit ett allt vanligare alternativ till traditionell, öppen kirurgi.9,10

Med ett allt högre antal MIS-ingrepp kan förekomsten av portbråck förväntas stiga11

Rekommendationen är att försluta alla defekter som är större än 10 mm.12

Riskfaktorer för portbråck inkluderar:4

 • Inkonsekventa förslutningar
 • Stora troakarer (10 mm och större)
 • Långa ingrepp
 • Troakarplacering
 • Ålder
 • Högt BMI

Minska riskerna

Alla fasciadefekter som är större än 10 mm bör förslutas för att förhindra portbråck4

5 mm tag i fascian på endera sidan av troakaren har visat sig minska den potentiella risken för bråck3

Särskild uppmärksamhet på fasciaförslutningstekniker (handsuturering, suturdragare och sårförslutningsenheter) är viktiga eftersom resultaten kan vara inkonsekventa13,14

VÅR LÖSNING TILL PORTFÖRSLUTNINGSUTMANINGAR

Konsekvent 5 mm tag

Vid fasciaförslutning, har små 5 mm tag visat sig minska ärrbråck.13–16,†

VersaOne™ fasciaförslutningssystem är ett allt-i-ett3-system, som utformats för konsekvent förslutning av porten. Det gör att kirurger kan försluta fascia 5 mm på endera sidan av troakarsåret.11

VersaOne™ fasciaförslutningssystem upprätthåller pneumoperitoneum i bukhålan genom att eliminera behovet av att avlägsna en troakar innan förslutningen påbörjas, vilket ger:

 • Ytterligare ingreppseffektivitet3,†
 • Lätt att använda3
 • † Jämfört med den konkurrerande förslutningsenheten, suturdragare och handsuturer.

 • 1. Mikhail, Emad & Hart, Stuart. (2014). Laparoscopic port closure. Surgical technology international. 24. 27-33. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 2. Mohan Venkatesh Pulle*, Rahul Siddhartha, Ashish Dey, Tarun Mittal, Vinod K. Malik, Port site hernia in laparoscopic surgery: Mechanism, prevention and management

 • 3. Baserat på den interna verifieringsrapporten nr RE00098009 rev A, DoubleTime VersaOne™ fasciaförslutningssystem Miami lab VOC-rapport: 13 av 16 kirurger som intervjuades instämde. 28 mars 2017.

 • 4. Helgstrand F, Rosenberg J, Bisgaard T. Trocar site hernia after laparoscopic surgery: a qualitative systematic review. Hernia. 2010;15(2):113–121.

 • 5. Comajuncosas J, Hermoso J, Gris P, et al. Risk factors for umbilical trocar site incisional hernia in laparoscopic cholecystectomy: a prospective 3-year follow-up study. Am J Surg.2014;207(1):1–6.

 • 6. Baserat på Medicares riksgenomsnittet för 2017; 6 970 USD poliklinisk ersättning; laparoskopi, kirurgi, reparation, ärrbråck (inkluderar nätinsättning, när detta utförs).

 • 7. Baserat på interna amerikanska data, marknadsmodell av bråckingrepp. 2017.

 • 8. Baserat på en beräkning av USD 446 miljoner antal ingrepp (64 000) multiplicerad med kostnaden per ytterligare kirurgi (USD 6 970).

 • 9. Fullum TM, Lapado JA, Borah BJ. Gunnarsson CL. Comparison of the clinical and economic outcomes between open and minimally invasive appendectomy and colectomy: evidence from a large commercial payer database. Surg Endosc. 2010;28:845-853

 • 10. Fitch, K & Engel, T & Bochner, A. (2015). Kostnadsskillnader mellan öppen och minimalt invasiv kirurgi. Managed care (Langhorne, Pa.). 24. 40-48

 • 11. Nadler RB, McDougall E, Bullock AD, Ludwig MA, Brunt LM. Fascial closure of laparoscopic port sites: a new technique. Urology. 1995;45(6):1046-1048.

 • 12. Shaher, Z, Port closure techniques Surgical Endoscopy [Surg Endosc] 2007 Aug; Vol. 21 (8), pp. 1264-74

 • 13. Baserat på en intern rapport nr RE00079705, verifiering av fasciaförslutningssystem bit-storlek. Nov. 5, 2014.

 • 14. Eid GM, Collins J. Application of a trocar wound closure system designed for laparoscopic procedures in morbidly obese patients. Obes Surg. 2005;15(6):871-873.

 • 15. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, et al. European Hernia Societys riktlinjer om förslutning av bukväggsincisioner. Hernia. 2015;19:1–24.

 • 16. Harris HW, Hope WH, Adrales G, et al. Contemporary concepts in hernia prevention: Valda förfaranden från 2017 International Symposium on Prevention of Incisional Hernias. Surgery. 2018;164(2):319-326.

 • 17. Deerenberg EB, Harlaar JJ, Kleinrensink GJ, et al. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial; Lancet. 2015; 386:1254–1260.

 • 18. Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions: a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009;14 (11):1056 – 1059.

 • 19. Sharma MS, Kumar S, Agarwal N. Trocar site hernia- a case series. Indian J Surg. 2012;74(2):189–190. doi:10.1007/s12262-011-0249-y

 • 20. Ceydeli, A, Rucinski, J, Wise, L. Finding the Best Abdominal Closure: An Evidence-based Review of the Literature. Curr Surgery 2005;(62):220-5

 • 21. Scozzari G, Zanini M, Cravero F, Passera R, Rebecchi F, Morino M. High incidence of trocar site hernia after laparoscopic or robotic Roux-en-Y gastric bypass. Surgical Endoscopy. 2014;28(10):2890-2898