placeTürkiye (Turkey)

Daha Akıllı Zımbalama

Tri-Staple™ teknolojisi yükleme ünitesi ve kartuşlar, zımbalama öncesinde, sırasında ve sonrasında performansı optimize etmek için dokunun doğal özellikleriyle uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Basamaklı kartuş yüzüyle Tri-Staple™ teknolojisi, doku ve zımba arasındaki etkileşimi optimize ederek kademeli sıkıştırma sağlar.1,2,3,4,5,6,7,†

Tri-Staple™ teknolojisi yükleme ünitesine eklenen daha güçlü sabit anvil and i-beam geliştirilmiş tasarımı, universal yükleme ünitelerine kıyasla gelişmiş zımba hattı mukavemeti, kaçak direnci ve hemostaz ile sonuçlanır.8

TrI-Staple™ Teknolojisi

Tri-Staple™ Animasyonunun Üç Ana Özelliği

TRI-STAPLE 2.0'nin TANITIMI

Tri-Staple™ 2.0 yedek üniteleri, işleminiz sırasında bilgi iletebilen bir bilgisayar çipi ile donatılmıştır. Signia™ ve Tri-Staple™ 2.0 birleştirildiğinde, klinik karar vermeyi desteklemeye yardımcı olmak için, çalıştırmadan önce, çalıştırma sırasında ve sonrasında Signia™ ekranı hakkında bilgi alacaksınız.9

TRI-STAPLE ÖZEL YÜKLEME ÜNİTESİ VE KARTUŞLAR

Tri-Staple™ Özel yükleme ünitesi ve kartuşlar, prosedüre bağlı zorlukları çözmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı geribildirim için Tri-Staple™ 2.0 teknolojisi, Eğri Uç, Siyah, 30 mm, Güçlendirilmiş ve Radyal yedek üniteler dahil tümü, hem Manuel hem de Signia™ kollarımızla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

ilgili teknolojiler

  • † Klinik Öncesi sonuçlar insanlarda klinik performans ile ilişkili olmayabilir.

  • 1. Dahili test raporu # PCG-007 rev 1 temel alınmıştır (farklı zımba tasarımlarını ve iki boyutlu sonlu eleman analizini kullanarak basınç altındaki dokular üzerindeki performans ve etkilerini karşılaştıran bir analizin parçası olarak Echelon Flex™* yeşil yedek üniteler ile karşılaştırıldığında). 2 Eylül 2011.

  • 2. Faregiller modellerinde yapılan bir karşılaştırma çalışmasının bir parçası olarak Ethicon Echelon Flex™* düzgün zımba yedek üniteleri ile karşılaştırıldığında, vasküler hacim, Tri-Staple™ ile istatistiksel olarak üstündü (p = .011)

  • 3. Dahili test raporu # PCG-001 temel alınmıştır (Echelon™ ve Tri-Staple™ teknolojisini (Medtronic'te dosyada bulunan veriler) karşılaştıran Tyvek çekme testi). Mart 2011.

  • 4. PCG-004 dahili test raporu temel alınmıştır (Echelon™* ve Tri-Staple™ teknolojisi (Medtronic'te dosyada bulunan veriler) arasında artan köpük pedlerindeki yetersiz katlama karşılaştırmaları). Ocak 2012.

  • 5. PCG-006 dahili test raporu temel alınmıştır (Ex-Vivo Doku Modelinde Medtronic EGIA60AXT ve Ethicon ECR60G arasında Zımba Oluşumu Karşılaştırması (Medtronic'te dosyada bulunan veriler)). Ocak 2012.

  • 6. Dahili test raporu # PCG-018 temel alınmıştır (Lineer Zımbaların 2D FEA'sı (Medtronic'te dosyada bulunan veriler)). Kasım 2012.

  • 7. Dahili test raporu # PCG-019 temel alınmıştır (Tri-Staple™ Teknolojisi ve Ethicon ECHELON FLEX™* Siyah Yedek Üniteleri ile Medtronic Endo GIA™ Siyah Yedek Ünitelerinin Karşılaştırma Testi (Medtronic'te dosyada bulunan veriler)). Haziran 2014.

  • 8. Covidien Karşılaştırma Testi. Tyvek Çekme Testi, İn-Vitro Kaçak Karşılaştırması ve İn-Vivo Kaçak Karşılaştırma Testi.

  • 9. PT00002451 Signia™ Zımba Aleti Kullanıcı Kılavuzu, Sayfa 13 temel alınmıştır.