Lachend echtpaar

Behandelings-opties voor kransslagader-aandoening

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

U kunt veel doen om uw hart- en vaataandoening onder controle te houden, bijvoorbeeld medicatie innemen, uw dieet of eetgewoonten aanpassen en regelmatig sporten of bewegen. Wanneer deze veranderingen onvoldoende zijn, kan uw arts de implantatie van een stent of een bypassoperatie voorstellen.

Uw arts bepaalt wat de beste behandeling voor u is op basis van de onderliggende problemen, de ernst en plaats van de verstoppingen en de mogelijke toekomstige risico's.

Medicatie

Wanneer slagaderverkalking (atherosclerose) in een vroeg stadium wordt vastgesteld, kunnen geneesmiddelen zoals nitraten, bèta-blokkers, calciumantagonisten, aspirine of cholesterolverlagende medicijnen (statines), worden voorgeschreven. Deze geneesmiddelen kunnen het ziekteproces vertragen of de symptomen verlichten.


Bypassoperatie

Een coronaire-bypassprocedure, ook wel "CABG" (spreek uit "kebbitch") is een gebruikelijke hartoperatie. Een chirurg neemt hiervoor een deel van een gezond bloedvat weg uit uw been, borst of arm. Het bloedvat wordt vervolgens aangesloten op uw kransslagader, net voorbij de verstopping. Zo wordt een nieuw pad gecreëerd waardoor het bloed langs de verstopping in het bloedvat kan stromen (bypass) en uw hart kan bereiken. Patiënten die een bypassoperatie ondergaan, worden onder volledige narcose gebracht en zijn dus niet wakker tijdens de operatie. Er zijn drie chirurgische bypassprocedures voor kransslagaderaandoeningen: (1) bypassoperatie op een kloppend hart, (2) bypassoperatie op een stilstaand hart en (3) MICS CABG.

  • Bypassoperatie op een stilstaand hart – De meeste CABG-operaties worden uitgevoerd via een opening in de borst, waarbij het hart wordt stilgezet en de bloedcirculatie wordt overgenomen door een hart-longmachine. Dit wordt een bypassoperatie op een stilstaand hart of traditionele bypassoperatie genoemd.

  • Bypassoperatie op een kloppend hart – De bypassoperatie op een kloppend hart wordt ook wel 'off-pump-operatie' (zonder hart-longmachine) genoemd en wordt dus uitgevoerd terwijl het hart nog klopt via een opening in de borst. Hiervoor zijn vaak speciale instrumenten nodig waarmee de chirurg een operatie kan uitvoeren op het hart, terwijl dit beweegt. Bypassoperaties op een kloppend hart zijn geschikt voor bepaalde patiënten.

  • MICS CABG – De bypassoperatie op een kloppend hart die hierboven is beschreven, kan ook worden uitgevoerd via een kleine opening tussen de ribben. Dit heet MICS CABG.

Dotteren en stents

Voor sommige patiënten zijn dotteren (ballonangioplastiek) en stents – twee minimaal-invasieve ingrepen – een alternatief voor de coronaire-bypassprocedure.

  • Dotteren (coronaire ballonangioplastiek) – Bij coronaire ballonangioplastiek, ook wel percutane (door de huid) coronaire interventie (PCI) genoemd, wordt gebruik gemaakt van een kleine ballon om de binnenzijde van het bloedvat op te rekken en ervoor te zorgen dat het bloed met een normale of bijna normale snelheid erdoor kan stromen.
  • Een stent plaatsen – Bij deze ingreep wordt gebruik gemaakt van een buisje – dat een stent wordt genoemd – om de bloedstroom in de kransslagader te herstellen. Een stent is een klein, uitvouwbaar buisje met een gaasachtige structuur, gemaakt van een kobaltlegering. Net als bij een angioplastiekprocedure wordt een stent, die op een kleine ballon gemonteerd is, binnen in een bloedvat geopend om zo de plaque weg te duwen en de bloedstroom te herstellen.

In sommige gevallen worden stents en ballonkatheters samen gebruikt in een ingreep die stent- en ballontherapie wordt genoemd.

Pijnbestrijding

Als u uitbehandeld bent voor uw kransslagaderaandoening (coronaire hartziekte) maar u al langer dan zes maanden ernstige klachten van pijn op de borst heeft die niet over lijken te gaan, dan is neurostimulatie een mogelijke behandeling om uw pijnklachten te verlichten en uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Meer: Neurostimulatie

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.