lachend echtpaar op het strand

Wie komt er in aanmerking voor bypassoperatie op een kloppend hart?

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

U kunt veel doen om uw hart- en vaataandoening onder controle te houden, bijvoorbeeld medicatie innemen, uw dieet of eetgewoonten aanpassen en uw leefstijl veranderen. Maar soms zijn deze veranderingen onvoldoende om de gevolgen van verstopte slagaders te verminderen.

Wanneer dit het geval is, of als u een hartaanval krijgt of andere symptomen van kransslagaderaandoening ervaart, dan kan uw arts u naar een cardioloog doorverwijzen.

Een cardioloog is gespecialiseerd in hartaandoeningen. Uw cardioloog zal uw hart- en bloedvaten onderzoeken. Na diverse onderzoeken kan uw cardioloog een omleidingsoperatie of coronaire-bypassoperatie (CABG) voorstellen.

Meer onderzoeken

Vervolgens ondergaat u nog meer onderzoeken om te bepalen welke slagaders verstopt zijn. Deze onderzoeken laten zien hoe ver uw slagaders dichtgeslibt zijn en of uw hart beschadigd is.

Operatie

Zodra de chirurg een goed beeld heeft van uw aandoening, zal hij/zij bepalen of de omleidingsoperatie met of zonder hart-longmachine zal worden uitgevoerd.
'Met' houdt in dat u tijdens de ingreep wordt aangesloten op een hart-longmachine. Uw hart wordt stilgezet en de hart-longmachine neemt uw ademhaling en bloedcirculatie over. 'Zonder' houdt in dat uw hart tijdens de ingreep blijft kloppen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een bypassoperatie op een kloppend hart?

Dit zijn enkele van de criteria om in aanmerking te komen voor een bypassoperatie op een kloppend hart:

  • uw algehele gezondheidstoestand;
  • uw leeftijd;
  • uw geslacht;
  • ernstige verkalking van de aorta – opbouw van kalkafzettingen op de kransslagaders;
  • eerdere beroerte;
  • verzwakte hartspier;
  • vernauwing van de halsslagader – stenose van de arteria carotis.

Uw arts zal zich een beeld vormen van uw aandoeoning en de beste behandeloptie aanbevelen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.