Wat is een bypassoperatie?

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

Wanneer de slagaders onvoldoende bloed kunnen leveren aan uw hart, kan uw arts u een coronaire-bypassoperatie (CABG) of omleidingsoperatie voorstellen. In Europa is de bypassoperatie een van de meest uitgevoerde hartoperaties om de bloedstroom naar het hart te herstellen.

Een bypassoperatie op een kloppend hart is een omleidingsoperatie die wordt uitgevoerd terwijl uw hart nog klopt. Uw hart wordt tijdens deze ingreep niet stilgezet. Er is hiervoor dan ook geen hart-longmachine nodig. Uw hart en longen blijven werken tijdens de ingreep.

De bypassoperatie op een kloppend hart wordt ook wel off-pump coronaire-bypassoperatie (Off Pump Coronary Artery Bypass – OPCAB) genoemd. Tijdens zowel de OPCAB-operatie als de conventionele operatie wordt de bloedstroom naar het hart hersteld door middel van het aanleggen van een kransslagaderomleiding. Er is echter aangetoond dat tijdens een bypassoperatie op een kloppend hart minder bijwerkingen optreden bij bepaalde typen patiënten.

Wat gebeurt er tijdens een bypassoperatie op een kloppend hart?

Twee typen omleidingen met behulp van een graft

Eerst verwijdert uw chirurg een deel van een gezonde ader of slagader uit een ander deel van uw lichaam. Dit heet een graft. De chirurg bevestigt een uiteinde van de graft aan een deel van het hart boven de blokkade in uw slagader. Het andere uiteinde wordt bevestigd aan een deel van uw kransslagader onder de blokkade. Zodra de graft is bevestigd, wordt de bloedstroom naar uw hart hersteld.

De uitdaging van een coronaire-bypassoperatie op een kloppend hart is dat het moeilijk kan zijn om te hechten of "naaien" op een kloppend hart. De chirurg moet een stabilisatiesysteem gebruiken om het hart te stabiliseren.

 

Conventionele bypassoperatie op een stilstaand hart

In tegenstelling tot operaties op een kloppend hart wordt tijdens conventionele bypassoperaties medicatie gebruikt om uw hart stil te zetten.

Een hart-longmachine neemt tijdens de operatie de werking van uw hart en longen over. De hart-longmachine wordt ook wel cardiopulmonale bypassmachine genoemd. De machine heeft een pomp die werkt als het hart en een membraanoxygenator die werkt als de longen.

hart-longmachine voor bypassoperatie op een stilstaand hart

Hart-longmachine

Deze mechanische "hart en longen" zorgen voor de circulatie van zuurstofrijk bloed door uw lichaam. De hart-longmachine verzamelt het bloed. Koolstofdioxide en andere afvalproducten worden afgevoerd. De oxygenator voegt zuurstof toe en de warmtewisselaar van de oxygenator verwarmt (of koelt) het bloed. Het bloed wordt voorzichtig terug door het lichaam gecirculeerd. Dit proces wordt perfusie genoemd. De persoon die de hart-longmachine bedient, wordt de perfusionist genoemd.

Uw hart stilzetten

Uw hart wordt gedurende dertig tot negentig minuten van de in totaal drie tot zes uur durende operatie stilgezet. Dankzij de hart-longmachine kan de chirurg op een stilstaand hart werken. Als de operatie voorbij is, brengen de chirurg en perfusionist uw hart weer op gang.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.