Wie komt er in aanmerking voor een stent?

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

De plaatsing van een stent is tegenwoordig een veelvoorkomende ingreep voor de behandeling van kransslagaderaandoeningen.

Dit zijn enkele factoren die kunnen helpen om vast te stellen of u in aanmerking komt voor de plaatsing van een stent:

  • uw algehele gezondheidstoestand;
  • de afmeting van het bloedvat en het aantal vernauwde kransslagaders;
  • de locatie van de verstopte kransslagader;
  • hoe makkelijk de blokkade kan worden bereikt via dotteren;
  • uw recente medische voorgeschiedenis met betrekking tot uw kransslagaders – waaronder hartaanvallen.

Onder bepaalde omstandigheden, als uw hart zwak is of als u andere aandoeningen heeft die de gezondheid van uw hart kunnen beïnvloeden ‒ zoals diabetes of andere aandoeningen ‒ is een coronaire-bypassoperatie (CABG) waarbij er omleidingen worden aangebracht, de beste optie voor u. Uw arts zal zich een beeld vormen van uw gezondheidstoestand en de beste behandelingsoptie aanbevelen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.