Echtpaar op de fiets

Wie komt er in aanmerking voor een ICD?

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Een hartpatiënt kan een implanteerbare defibrillator (ICD) krijgen als*:

  • er een gevaarlijke hartritmestoornis is vastgesteld, zoals kamertachycardie (zeer snelle hartslag) en kamerfibrilleren (chaotisch ritme waardoor het hart niet meer samentrekt);
  • als iemand een verhoogd risico loopt op een gevaarlijke ritmestoornis of hartstilstand;
  • medicijnen tegen de hartritmestoornis onvoldoende helpen en een operatie niet mogelijk is.

 

Bespreek met uw arts of een ICD geschikt is voor u en/of u doorverwezen moet worden naar een hartritmespecialist, bijvoorbeeld een elektrofysioloog.

* Bron: Hartstichting

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.