Echtpaar op de fiets

Uw medisch team

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Er zijn verschillende soorten artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van tachycardie. Een goede eerste stap is een bezoek aan uw huisarts. Uw huisarts heeft zicht op uw totale gezondheidsbeeld. Hij of zij kan u verwijzen naar één of meerdere van de volgende specialisten:

  • Cardioloog
  • Elektrofysioloog (EF) of hartritmespecialist
  • Echocardioloog
  • Specialist op het gebied van hartfalen

Andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken kunnen zijn:

  • Cardiovasculair verpleegkundige
  • Operatiekamer (OK)-verpleegkundige
  • Katheterlab (Cathlab)/elektrofysiologisch verpleegkundige
  • Nazorgverpleegkundige
  • Cardiovasculair technicus
  • Hartfunctielaborant

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.