Mensen die muziek spelen

Reveal XT Patient Assistant

Flauwvallen (onverklaarbaar)

Reveal XT Patient Assistant

De Reveal® XT Patient Assistant is een persoonlijke afstandsbediening op batterijen ter grootte van een pakje speelkaarten. Dit apparaat is voorgeschreven door uw arts. Volgens de instructies van uw arts plaatst u de Patient Assistant boven uw geïmplanteerde Reveal XT-hartmonitor en drukt u op de knop met het hartje. Dit moet u doen als u last heeft van de symptomen waarvoor uw arts de Reveal XT heeft voorgeschreven.
Let op: U moet dit binnen vijf minuten doen! Hierdoor registreert het apparaat uw hartritme en worden de optredende symptomen opgeslagen.

Naast een geheugen voor door u geïnitieerde registraties beschikt de Reveal XT ook over een geheugen voor automatische registraties van hartactiviteit die voldoet aan de criteria die door de arts zijn ingesteld.

Reveal XT Patient Assistant gebruiken

Wanneer u voelt dat u gaat flauwvallen, volgt u of een gezinslid de instructies van de arts op en gaat u als volgt te werk:

  1. Druk op de knop met het hartje. Er klinkt een korte pieptoon en het groene statuslampje aan de bovenkant van de Reveal XT Patient Assistant knippert.
  2. Terwijl het statuslampje knippert, moet de Patient Assistant boven uw geïmplanteerde Reveal XT-hartmonitor gehouden worden (het maakt niet uit of u kleding aan heeft of niet).
  3. Haal de Patient Assistant boven de hartmonitor weg als het statuslampje ophoudt met knipperen en groen blijft branden en de Patient Assistant een lange pieptoon laat horen.
  4. Kijk naar de Patient Assistant. Als het indicatielampje (√) brandt, betekent dit dat een hartritmegebeurtenis succesvol is geregistreerd in het geheugen van de hartmonitor.
  5. Bel na het gebruik van uw Patient Assistant direct naar uw arts voor een afspraak om de gegevens in uw implanteerbare Reveal XT-hartmonitor te laten controleren.
  6. Als het indicatielampje voor lage batterijspanning brandt, moeten de batterijen van uw Patient Assistant worden vervangen.

Opmerking: Als uw Patient Assistant een controleknop heeft (bovenaan aan de linkerkant), kunt u deze knop gebruiken om de in uw hartmonitor geregistreerde gebeurtenissen te controleren. Uw arts zal u vertellen wanneer u deze knop moet gebruiken. Raadpleeg de Reveal XT-patiëntenhandleiding voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de Reveal XT Patient Assistant.

Levensduur van de batterij

De batterij van de Reveal XT Patient Assistant is zo ontworpen dat deze geschikt is voor een gebruik van meer dan honderd activaties. Als u het statuslampje echter niet ziet knipperen, bespreek dan met uw arts of de Patient Assistant eventueel moet worden vervangen.

Opmerking: Raadpleeg de Reveal XT-patiëntenhandleiding voor gedetailleerde instructies over het gebruik van de Reveal XT Patient Assistant.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.