lachend ouder echtpaar

Periode na de ingreep – Hartklep-reparatie

Hartklepaandoening

Herstel

Op de intensive care (IC) houdt het personeel uw hartslag, temperatuur, bloeddruk en andere vitale functies nauwlettend in de gaten. U kunt zich enigszins ongemakkelijk voelen vanwege alle monitoringsapparatuur die aan u vastzit. De verpleegkundigen proberen het u zo comfortabel mogelijk te maken. Gezinsleden, vrienden en familie kunnen doorgaans op bezoek komen.

Wanneer langere nauwlettende monitoring niet langer nodig is, wordt u overgeplaatst naar een gewone ziekenhuiskamer. Meestal moet u drie tot zeven dagen in het ziekenhuis blijven, afhankelijk van hoe snel u herstelt. Veel patiënten zijn verbaasd over hoeveel beter ze zich voelen en hoe snel ze weer hun normale activiteiten kunnen oppakken.

Vervolgcontroles en monitoring

Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, zult u uw arts moeten bezoeken voor vervolgcontroles. Tijdens deze bezoeken kan uw arts allerlei onderzoeken (laten) doen, zoals een echocardiogram, een röntgenfoto of een hartfilmpje (elektrocardiogram - ECG) maken om te kijken of u goed herstelt.

Het is goed om elke dag uw gewicht te controleren. Een plotselinge gewichtstoename kan erop duiden dat u vocht vasthoudt; dit kan een waarschuwing zijn. Vraag uw arts naar gewichtstoename en hoeveel acceptabel is.

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, moet u regelmatig uw bloed laten onderzoeken om de dosering in de gaten te houden. Doorgaans gaat u om de zoveel tijd naar een ziekenhuis, artsenpraktijk of laboratorium om deze tests te laten uitvoeren.

Tips voor verzorgers

Zorg ervoor dat uw patiënt zijn/haar medicijnen exact inneemt zoals voorgeschreven door de arts. Stop niet met het toedienen van medicijnen en sla geen dosis over, tenzij de arts u vertelt dit te doen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.