Leven na de ingreep hartklep-vervanging via katheter

Hartklepaandoening

De periode na de ingreep wordt door iedereen anders ervaren. Afhankelijk van uw leeftijd moet u rekening houden met verschillende aspecten. Uw arts zal u de eerste tijd na de ingreep graag met advies terzijde staan.

Implantatie van een transkatheter-hartklep

Na de implantatie van de transkatheter-hartklep zal de arts medicijnen voorschrijven waarmee het risico op complicaties zal worden verminderd. Houd u zorgvuldig aan de instructies van de arts. Neem de medicijnen in volgens het recept in en stop hier niet mee zonder uw arts te raadplegen. Bespreek het innemen van andere of extra medicijnen eerst met uw arts.

Lichamelijke activiteit

Uw arts kan aangeven hoe snel de symptomen van uw aandoening na de ingreep zullen verminderen en verdwijnen. Houd u aan de aanwijzingen van de arts met betrekking tot lichamelijke activiteiten en eventuele beperkingen. Op die manier herstelt u het snelst.

Medische en tandheelkundige ingrepen

Laat uw tandarts weten van dat u een vervangende biologische hartklep heeft. Tijdens tandheelkundige ingrepen kunnen bacteriën in de bloedstroom terechtkomen en een infectie van de nieuwe hartklep veroorzaken. Dit risico geldt voor alle patiënten met een vervangende biologische hartklep. Voor en na tandheelkundige ingrepen – zelfs bij een routinematige gebitsreiniging – moet daarom uit voorzorg antibiotica worden ingenomen.

Informeer uw arts en het medisch personeel ook over uw vervangende biologische hartklep voordat u andere onderzoeken en ingrepen ondergaat.

 

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.