lachend ouder echtpaar

Periode na de ingreep – Hartklep-vervanging via grotere operatie

Hartklepaandoening

Het is niet ongebruikelijk dat u, uw gezinsleden, familie of verzorgers enigzins bezorgd zijn na de vervanging van uw hartklep. Hieronder volgt wat informatie die nuttig zou kunnen zijn.

Herstel

Op de intensive care (IC) houdt het personeel uw hartslag, temperatuur, bloeddruk en andere vitale functies nauwlettend in de gaten. U kunt zich enigszins ongemakkelijk voelen vanwege alle monitoringsapparatuur die aan u vastzit. De verpleegkundigen proberen het u zo comfortabel mogelijk te maken. Gezinsleden, vrienden en familie kunnen doorgaans op bezoek komen.

Wanneer langere nauwlettende monitoring niet langer nodig is, wordt u overgeplaatst naar een gewone ziekenhuiskamer. Meestal moet u drie tot zeven dagen in het ziekenhuis blijven, afhankelijk van hoe snel u herstelt. Veel patiënten zijn verbaasd over hoeveel beter ze zich voelen en hoe snel ze weer hun normale activiteiten kunnen oppakken.

Vervolgcontroles en monitoring

Nadat u uit het ziekenhuis bent ontslagen, zult u uw arts moeten bezoeken voor vervolgcontroles. Tijdens deze bezoeken kan uw arts allerlei onderzoeken (laten) doen, zoals een echocardiogram, een röntgenfoto of een hartfilmpje (elektrocardiogram - ECG) maken om te kijken of u goed herstelt.

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, moet u regelmatig uw bloed laten onderzoeken om de dosering in de gaten te houden. Doorgaans gaat u om de zoveel tijd naar een ziekenhuis, artsenpraktijk of laboratorium om deze tests te laten uitvoeren.

Tips voor verzorgers

Zorg ervoor dat uw patiënt zijn/haar medicijnen exact inneemt zoals voorgeschreven door de arts. Stop niet met het toedienen van medicijnen en sla geen dosis over, tenzij de arts u vertelt dit te doen.

Sommige patiënten met een nieuwe hartklep houden vocht vast, zelfs na een succesvolle operatie. Uw patiënt kan zwaarder worden zonder dat hij/zij te veel eet. Neem contact op met de arts als het gewicht van uw patiënt behoorlijk toeneemt zonder dat daar een verklaring voor is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.