Een MRI-scan krijgen MRI + Uw hartimplantaat

MRI-scan nodig

Er kan een moment komen dat een arts, zoals een orthopeed, oncoloog of neuroloog, u doorverwijst voor een MRI-scan. Aangezien sommige hartimplantaten niet veilig zijn voor gebruik in een MRI-omgeving, moet u met een aantal zaken rekening houden bij het plannen van uw MRI-scan.

Wanneer een arts u doorverwijst voor een MRI-scan, moet u hem of haar vertellen dat u een pacemaker, implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD), CRT-pacemaker of -defibrillator, of implanteerbare hartmonitor heeft. Laat uw patiëntenpasje aan uw arts zien. Aan de hand van de gegevens op uw pasje kan uw arts zien of u een pacemaker- of ICD-systeem of hartmonitor heeft waarmee u een MRI-scan kunt laten maken. Het kan ook nodig zijn dat uw arts eerst met uw cardioloog overlegt hierover; de contactgegevens van de cardioloog staan ook op het pasje.

Het kan zijn dat u gevraagd wordt rechtstreeks contact op te nemen met uw cardioloog. Uw cardioloog moet mogelijk bevestigen dat uw implantaat goed werkt en veilig is voor gebruik in de MRI-omgeving. Uw cardioloog kan ook samen met u op zoek gaan naar een MRI-centrum dat het meest geschikt is om niet alleen aan uw MRI-behoefte, maar ook aan uw behoeften te voldoen wat betreft uw hartaandoening.

MRI-afspraak

Wanneer u belt om uw MRI-afspraak te maken, moet u vertellen dat u een pacemaker, ICD of implanteerbare hartmonitor heeft die geschikt is voor gebruik in een MRI-scanner. Men vraagt u mogelijk om de contactgegevens van uw cardioloog door te geven, die op uw patiëntenpasje staan.

Op de dag van uw scan wordt uw pacemaker, ICD of CRT-implantaat omgeprogrammeerd naar een speciale instelling. Dit zorgt ervoor dat uw implantaat goed werkt in de MRI-omgeving. Het programmeren gaat op ongeveer dezelfde manier als het programmeren tijdens uw controleafspraken in het ziekenhuis. Na de MRI-scan wordt uw hartimplantaat weer teruggeprogrammeerd naar de vorige instellingen.

Voor een implanteerbare hartmonitor geldt dat deze veilig in een MRI-omgeving kan worden gebruikt mits voldaan is aan bepaalde  specifieke voorwaarden. Uw arts kan hiervoor de MRI-gebruiksaanwijzing raadplegen.

Als u na de MRI-scan hartproblemen ondervindt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw cardioloog.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.