Stel wandelt op het strand

Wat is een CRT-pacemaker of CRT-defibrillator?

Hartfalen

Als uw hart niet efficiënt werkt en u aan de selectiecriteria voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een pacemaker of ICD voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

Claria MRI Quad CRT-D defibrillator

Een CRT-pacemaker (CRT-P) of CRT-defibrillator (CRT-D) geeft kleine, onwaarneembare stroomstootjes (pulsen) af aan de onderste hartkamers, zodat ze op een beter gesynchroniseerde manier samentrekken. Hierdoor kan het hart meer bloed en zuurstof naar het lichaam pompen.

Het hartimplantaat is een klein computertje met een batterij, verpakt in een titanium kastje ter grootte van een stopwatch. Het geheel weegt ongeveer 70 gram.

Behalve het implantaat zelf worden ook geïsoleerde draden (geleidingsdraden) geïmplanteerd. Deze hebben twee functies: het overdragen van informatiesignalen van uw hart naar het hartimplantaat en, wanneer dat nodig is, het overdragen van elektrische stroomstootjes van het implantaat naar uw hart.

Het derde onderdeel van het CRT-systeem is een programmeerapparaat. Dit is een externe computer die zich meestal in de praktijk van de arts of het ziekenhuis bevindt. Met dit programmeerapparaat kan de arts de CRT-pacemaker of CRT-defibrillator instellen en gegevens uit het hartimplantaat ophalen waarmee uw behandeling kan worden aangepast.

Er bestaan twee typen implantaten voor hartfalen: een CRT-pacemaker en een gecombineerde CRT-pacemaker met defibrillatietherapie (CRT-defibrillator). Beide systemen ondersteunen de coördinatie van de pompwerking van het hart en verbeteren de bloedstroom. Wanneer het hart te traag klopt, kunnen deze systemen het hart ook sneller laten kloppen.

Met de CRT-defibrillator (CRT-D) kunnen ook snelle en mogelijk levensbedreigende hartritmes waargenomen en behandeld worden. Sommige patiënten met een beschadigd hart lopen het risico om dergelijke hartritmes te ontwikkelen. Uw arts bepaalt welk CRT-implantaat geschikt is voor uw aandoening.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.