Vrouw aan het schilderen

Houdings-afhankelijke stimulatie

Chronische pijn

Medtronic is voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruggenmergstimulatie die de kwaliteit van leven voor mensen met chronische pijn kunnen verbeteren. Een van deze innovaties is houdingsafhankelijke stimulatie, ook bekend als AdaptiveStim®-technologie. Deze nieuwe technologie past de stimulatie automatisch aan aan de veranderingen in pijn als u van houding verandert.

De hele dag door verandert u vaak van houding — van zitten naar liggen, van liggen naar opstaan, van staan naar actieve houding (wandelen, joggen, enz.). Met het veranderen van uw houding zal uw ruggengraat zich de ene keer dichter bij, de andere keer verder van de stimulatie-elektrodes bevinden. Een stimulatieniveau dat uw pijn verlicht wanneer u staat, kan minder comfortabel zijn wanneer u ligt. Daarvoor moet u uw stimulatie-instellingen misschien steeds aanpassen met uw afstandsbediening zodat uw pijnniveau draaglijk blijft.

houdingsafhankelijke stimulatie grafisch weergegeven

Voordat de AdaptiveStim-technologie er was, moest deze aanpassing handmatig worden gedaan met een programmeerapparaat. AdaptiveStim, die alleen beschikbaar is bij neurostimulatoren van Medtronic, past uw stimulatieniveau automatisch en eenvoudig voor u aan.

Wat patiënten zeggen over houdingsafhankelijke stimulatie

Harmony Video
Luister naar het verhaal van HARMONY
(De video is in het Engels zonder ondertiteling.)

Vertaling van wat ze onder andere zegt in de video:
"Mijn leven is er enorm door veranderd...ik ga naar een winkelcentrum en hoef niet meer iedere vijf minuten te gaan zitten vanwege mijn pijn. Ik kan klusjes in en om het huis doen en ik kan kamperen."

Gepersonaliseerde pijnbehandeling

AdaptiveStim (houdingsafhankelijke stimulatiefunctie, die alleen beschikbaar is bij Medtronic) onthoudt uw stimulatieniveau dat u voor elke houding heeft gekozen en past de instelling automatisch hierop aan wanneer u daarna weer deze houding aanneemt. De AdaptiveStim-functie:

 • neemt veranderingen in uw houding waar;
 • leert van eerdere ervaringen en onthoudt uw meest recente comfortabele instelling in vier situaties:
  • rechtop en in rust (staan of zitten);
  • liggen op de rug;
  • liggen op de zij;
  • rechtop en actief.
 • reageert door het automatisch aanpassen van de stimulatie naar uw optimale instelling voor elke houding.

Wat patiënten zeggen over houdingsafhankelijke stimulatie

Marty Video
Luister naar het verhaal van MARTY
(De video is in het Engels zonder ondertiteling.)

Vertaling van wat hij onder andere zegt in de video:
"Ik zeg instellen en niet meer aan denken; zo werkt het voor mij."

Hoe werkt de AdaptiveStim-technologie?

AdaptiveStim gebruikt een technologie die lijkt op de technologie die in smartphones of spelcomputers gebruikt wordt om een verandering in houding te detecteren. Net zoals een smartphone detecteert of u hem horizontaal of verticaal houdt en het scherm daarop aanpast, herkent de AdaptiveStim-functie of u rechtop staat of ligt, waarna de neurostimulator de geprogrammeerde instellingen daar automatisch op aanpast.

Bewezen effectief

Uit een onderzoek naar de RestoreSensor-neurostimulator met AdaptiveStim-technologie bleek dat:

 • 90,1% van de patiënten uit het klinisch onderzoek gaf aan AdaptiveStim altijd of het merendeel van de tijd aan te willen hebben of de functie naar behoefte te willen gebruiken.1
 • 86,5% van de patiënten uit het klinisch onderzoek maakte melding van verbeterde pijnverlichting en/of meer comfort.2
 • 80,3% van de patiënten uit het klinisch onderzoek maakte melding van meer comfort tijdens veranderingen van houding.2

Behalve de RestoreSensor beschikken ook de Vanta™- en Intellis®-neurostimulatoren over de AdaptiveStim-technologie.

Referentie

1

Medtronic advanced pain therapy using neurostimulation for chronic pain. Clinical summary. 2011; M221494A006.

2

Schultz D, Webster L, Kosek P, et al. Sensor-driven position-adaptive spinal cord stimulation for chronic pain. Pain Physician. 2012;15(1):1-12.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.