Vrouw aan het schilderen

Voordelen en risico's – Neurostimulator

Chronische pijn

Ruggenmergstimulatie kan uw chronische pijn verlichten en u helpen uw dagelijkse bezigheden makkelijker uit te voeren. Bespreek met uw arts welke voordelen en risico's het gebruik van een neurostimulator voor uw symptomen van chronische pijn met zich mee kan brengen.

Veel mensen met ruggenmergstimulatie via een neurostimulator merken verbetering in hun pijnniveau en in hun kwaliteit van leven. Voordelen zijn o.a.:

  • beter in staat om te functioneren en om aan dagelijkse activiteiten deel te nemen1
  • effectieve pijnverlichting1
  • gepersonaliseerde pijnbehandeling
  • instelbaar — u kunt de instellingen van uw eigen therapie regelen
  • omkeerbaar

Daarnaast heeft deze behandeling de volgende voordelen: 

  • De behandeling kan worden ingesteld op verschillende stimulatieniveaus voor verschillende activiteiten en/of tijden van de dag. 
  • U kunt de behandeling een tijdje uitproberen voordat tot een definitieve implantatie van het systeem wordt overgegaan. 

Risico's van neurostimulatie

Sommige patiënten ervaren problemen met hun neurostimulatie(systeem). De meest gemelde problemen na implantatie van de neurostimulator zijn onder meer infecties, verschoven geleidingsdraad, pijn op de implantatieplaats, wegvallen van de stimulatie, en stimulatie die niet aan de verwachtingen voldoet.

Bespreek de voordelen en risico's met uw arts zodat u volledig op de hoogte bent.

Referenties

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.