Echtpaar op de fiets

Uw medisch team

Bradycardie (trage hartslag)

Er zijn verschillende soorten artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van bradycardie. Een goede eerste stap is een bezoek aan uw huisarts. Uw huisarts heeft zicht op uw totale gezondheidsbeeld. Hij of zij kan u aanraden één of meerdere specialisten te raadplegen voor de behandeling van uw hartaandoening.

Hartspecialisten

  • Cardioloog
  • Elektrofysioloog (EF) of hartritmespecialist
  • Echocardioloog
  • Specialist op het gebied van hartfalen

Andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken kunnen zijn

  • Cardiovasculair verpleegkundige
  • Operatiekamer (OK)-verpleegkundige
  • Katheterlab (Cathlab)/elektrofysiologisch verpleegkundige
  • Nazorgverpleegkundige
  • Cardiovasculair technicus
  • Hartfunctielaborant

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.