Echtpaar op de fiets

Wat is een pacemaker?

Bradycardie (trage hartslag)

Wat is een pacemaker?

Als u last heeft van een trage hartslag (bradycardie), kunt u samen met uw arts besluiten dat een pacemaker (hartimplantaat) de juiste oplossing voor u is. Een pacemaker helpt om het hartritme te herstellen. Door het afgeven van kleine elektrische pulsen aan het hart wordt de hartslag versneld, waardoor een pacemaker de symptomen van bradycardie kan verlichten.

De hedendaagse traditionele pacemakers wegen ongeveer 30 gram.

Wanneer mensen het over een pacemaker hebben, bedoelen zij in de meeste gevallen een volledig stimulatiesysteem: een pacemaker en een stimulatiegeleidingsdraad of -draden.

  • Een pacemaker is een klein hartimplantaat dat onder de huid wordt geplaatst, doorgaans in de bovenborst, net onder uw sleutelbeen. Uw hart wordt continu door de pacemaker gecontroleerd en als uw hartslag te langzaam wordt, geeft de pacemaker kleine, niet-waarneembare elektrische signalen af die het hartritme weer herstellen.
  • De geleidingsdraden zijn dunne, zachte, geïsoleerde draden met de dikte van een spaghettistengel. Deze geleidingsdraden zenden de elektrische stroomstootjes (pulsen) van de pacemaker naar uw hart en geven informatie over de natuurlijke activiteit van uw hart door naar de pacemaker.

Een derde onderdeel van het systeem is het programmeerapparaat; deze blijft in het ziekenhuis. Een verpleegkundige of arts gebruikt de speciale computer om te bekijken hoe de pacemaker werkt en om zo nodig de instellingen van de pacemaker aan te passen.

De drie onderdelen van een stimulatiesysteem werken samen om bradycardie (een te trage hartslag) te behandelen.

Meer

HOE WERKT EEN PACEMAKER?

Een pacemaker is bedoeld om de sinusknoop, de natuurlijke pacemaker van het hart, na te bootsen. Een pacemaker heeft twee hoofdfuncties: stimuleren en waarnemen.

Stimuleren
Een pacemaker stuurt via een geleidingsdraad een stroomstootje (elektrische puls) naar het hart wanneer het eigen hartritme te traag is of onderbroken is. Deze elektrische puls wekt een hartslag op.

Waarnemen
Een pacemaker neemt (controleert) ook de natuurlijke elektrische activiteit van het hart waar. Wanneer de pacemaker een natuurlijke hartslag waarneemt, wordt er geen stimulatiepuls afgegeven.

Soorten pacemakers

Afhankelijk van uw hartaandoening zal uw arts een eenkamer- of een tweekamerpacemaker adviseren voor uw trage hartslag (bradycardie). Bij een eenkamerpacemaker zal slechts een van uw hartkamers (bovenste of onderste hartkamer) gestimuleerd en gemonitord worden; bij een tweekamerpacemaker gebeurt dit in zowel in een van de bovenste als in een van de onderste hartkamers.

Eenkamerpacemaker

Bij eenkamerstimulatie stimuleert de pacemaker de bovenste hartkamer (meestal de rechterboezem) OF de onderste hartkamer (meestal het rechterventrikel).

Indien uw hartaandoening kan worden behandeld met een eenkamerpacemaker, dan zijn hiervoor twee soorten pacemakers beschikbaar:

  • een standaard pacemakersysteem dat bestaat uit een pacemaker, een geleidingsdraad en een programmeerapparaat;
  • een Micra-pacemaker die rechtstreeks in het hart wordt geïmplanteerd via een ader in het been. Hiervoor is geen aparte stimulatiegeleidingsdraad nodig.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app
Meer: Astra XT-pacemaker met extra lange levensduur
Meer: Micra®-eenkamerpacemaker die in het hart wordt geplaatst

Tweekamerpacemaker

Bij tweekamerstimulatie stimuleert de pacemaker zowel de bovenste hartkamer (rechterboezem) als de onderste hartkamer (rechterventrikel). Hiervoor zijn
twee stimulatiedraden nodig en dus een standaard pacemakersysteem.
Eén geleidingsdraad wordt meestal in de rechterboezem en de andere in het rechterventrikel geplaatst.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app
Meer: Astra XT-pacemaker met extra lange levensduur

MRI-bestendige pacemakers

Afhankelijk van uw hartaandoening en mogelijke andere gezondheidsbehoeften kan uw arts ervoor kiezen om een MRI-bestendige pacemaker met MRI SureScan™-technologie te implanteren. Pacemakerpatiënten met zo’n MRI-bestendig systeem kunnen via een MRI-scan (1,5 en 3 tesla) worden onderzocht. Met de MRI-bestendige pacemakers ‒ bijvoorbeeld de Astra™ XT- en de Azure™-pacemaker ‒ kunnen patiënten onder specifieke voorwaarden* een MRI-scan (beeldvorming met magnetische resonantie) van het hele lichaam (inclusief het hart) ondergaan.

PACEMAKER VERBONDEN MET EEN APP

Azure — de meest geavanceerde pacemaker van Medtronic — is de eerste pacemaker die verbonden is met een app**, wat betekent dat u via de mobiele MyCareLink Heart™-app op uw smartphone of tablet veilig toegang krijgt tot informatie over uw pacemaker. Als de Azure-pacemaker veranderingen in uw hart detecteert, stuurt het implantaat draadloos en veilig informatie over uw hartimplantaat naar uw behandelend arts.

Meer: Azure-pacemaker die verbonden is met een app

* Uw arts dient uw pacemaker volgens de voorwaarden in de MRI SureScan-handleiding te programmeren voordat u een MRI-scan ondergaat. Deze handleiding is te vinden via manuals.medtronic.com.
** met Bluetooth® Low Energy voor een laag energieverbruik

PACEMAKER ZONDER GELEIDINGSDRADEN 

De Micra-pacemaker die direct in het hart wordt geplaatst, is 93% kleiner dan traditionele pacemakers. Het hartimplantaat is net zo groot als een grote vitaminepil. In de Micra™ zit een batterij die net zo lang meegaat als die in traditionele pacemakers.1,2 In tegenstelling tot een standaardpacemaker wordt de Micra™ rechtstreeks in het hart geïmplanteerd via een ader in het been, en er is geen aparte stimulatiegeleidingsdraad nodig. Door de kleine afmeting van de Micra™ en de minimaal-invasieve inbrengmethode, is het hartimplantaat niet zichtbaar onder de huid. Dit kan tot voordeel hebben dat er minder beperkingen zijn voor de patiënt.3

De Micra is bedoeld voor patiënten die een eenkamerpacemaker (ook wel ventriculaire pacemaker of VVIR-pacemaker genoemd) nodig hebben. Bespreek met uw arts of de Micra geschikt is voor u en wat de voordelen en risico's van deze pacemaker zijn.

Meer: Micra®-eenkamerpacemaker die in het hart wordt geplaatst

Referenties

1

Reynolds DW, et al. A Leadless Intracardiac Transcatheter Pacing System. Published in NEJM (2015).

2

Williams, Eric; Whiting, Jon. Micra Transcatheter Pacing System Size Comparison. november 2014; gegevens bij Medtronic beschikbaar.

3

Roberts PR, Clementy N, Al Samadi F, Garweg C, Martinez-Sande JL, Iacopino S, Johansen JB, Prat XV, Kowal R, Klug D, Mont L, Steffel J, Li S, Van Osch D, El-Chami MF, A Leadless Pacemaker in the Real-World Setting: The Micra Transcatheter Pacing System Post- Approval Registry, Heart Rhythm (2017), doi: 10.1016/j.hrthm.2017.05.017.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.