Echtpaar op de fiets

Wie komt er in aanmerking voor een pacemaker?

Bradycardie (trage hartslag)

Meestal is een pacemaker nodig bij een te traag hartritme (bradycardie). Dit komt voor bij onder andere:

  • Sick Sinus Syndroom
  • AV-blok
  • bundeltakblok
  • na een ablatie van de bundel van His

Bij boezemfibrilleren kan een pacemaker ervoor zorgen dat de kamers in het juiste ritme blijven samentrekken. Voor mensen met hartfalen is er een speciale pacemaker die de kamers meer synchroon laat samentrekken (cardiale resynchronisatietherapie - CRT).

Bespreek met uw arts of een pacemaker geschikt is voor u en of u mogelijk doorverwezen moet worden naar een cardioloog of een elektrofysioloog.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.