Echtpaar op de fiets

Vragen en antwoorden – Leven met een pacemaker

Bradycardie (trage hartslag)

Wat kan ik verwachten tijdens de implantatie van een pacemaker?

De implantatie van een pacemaker duurt meestal kort en wordt meestal onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Er is geen openhartoperatie nodig, en de meeste mensen gaan binnen 24 uur weer naar huis.

Uw arts zal u meer gedetailleerde informatie geven, maar de meeste mensen hervatten hun dagelijkse activiteiten vrij kort na de ingreep.

Meer over wat u kunt verwachten bij de ingreep

Naar boven


Kan ik een MRI-scan ondergaan?

Op dit moment kunnen veel pacemakers niet veilig worden gebruikt in een MRI-omgeving, omdat de MRI-straling de instellingen van het implantaat kan wijzigen, de normale werking tijdelijk kan beïnvloeden of het hartimplantaat mogelijk kan beschadigen.

Medtronic levert echter pacemakersystemen (bijvoorbeeld Astra XT MRI en Azure) die onder bepaalde voorwaarden wel veilig zijn tijdens een MRI-scan. Deze pacemakers bevatten de SureScan®-technologie. Dit betekent dat de implantaten geschikt zijn voor gebruik in een MRI-omgeving (zowel 1,5 als 3 tesla MRI-scanners) en hiervoor zijn goedgekeurd. Voorafgaand aan uw MRI-scan wordt de specifieke 'SureScan-modus' geactiveerd met behulp van het programmeerapparaat. Na de scan wordt uw implantaat weer teruggeprogrammeerd naar de eerdere instellingen.

Neem contact op met uw arts als u wilt weten welke MRI-mogelijkheden er zijn met uw pacemaker, en of u mogelijk in de toekomst een MRI-scan mag ondergaan.

Meer over MRI en uw hartimplantaat

Naar boven


Zie ik er anders uit met de pacemaker?

Traditionele pacemaker met geleidingsdraad/draden

Soms vragen mensen zich af of er iets te zien is op de plek waar een traditionele pacemaker is ingebracht. Over het algemeen is er een verdikking te zien op de plek waar de pacemaker zich bevindt.

Micra-pacemaker zonder geleidingsdraad/draden

De Micra wordt direct in het hart geïmplanteerd. Hier is uiterlijk dus helemaal niets van te zien.

Naar boven


Moet ik mijn leefstijl veranderen?

Met uw pacemaker kunt u over het algemeen uw favoriete bezigheden gewoon uitvoeren. Uw arts kan u vertellen welke activiteiten u mogelijk moet vermijden.

Voor meer informatie over het wel of niet mogen autorijden met een pacemaker kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

De meeste mensen met een pacemaker hervatten hun normale dagelijkse activiteiten echter nadat ze volledig hersteld zijn van de ingreep.

Naar boven


Europees identificatiekaartje van National Cardiovascular Data Registry

Waar krijg ik een patiëntenpasje?

Patiënten ontvangen in het ziekenhuis waar de implantatie heeft plaatsgevonden een patiëntenpasje van de NCDR (National Cardiovascular Data Registry) met daarop de gegevens en het unieke serienummer van de ontvangen pacemaker. Bij verlies van het pasje kan deze opnieuw worden aangevraagd bij het ziekenhuis. Passen waarvan de gegevens niet meer actueel zijn, kunnen door de patiënt of het ziekenhuis vernietigd worden.

Naar boven


Welke nazorg kan ik verwachten nadat bij mij een pacemaker is geïmplanteerd?

Na de implantatie spreekt de arts met u een schema voor de vervolgafspraken af. De eerste pacemakercontrole vindt meestal zes tot twaalf weken na de implantatie plaats. Daarna zult u elke drie tot zes maanden bij uw arts op controle gaan.

Met behulp van een speciaal programmeerapparaat kan uw arts uw pacemaker uitlezen en controleren of deze nog naar behoren functioneert. Deze periodieke controles en monitoring helpen ervoor te zorgen dat de instellingen van uw pacemaker optimaal blijven voor uw specifieke aandoening. Tijdens deze periodieke controles kan uw arts het volgende doen:

  1. gegevens van hartritmestoornissen bekijken en beoordelen die mogelijk zijn opgetreden sinds uw vorige controle;
  2. controleren of uw pacemaker juist is ingesteld voor uw behoeften en de instellingen eventueel aanpassen, indien dit nodig is;
  3. de status van de batterij van uw pacemaker controleren;
  4. uw medische aandoening evalueren;
  5. vragen beantwoorden die u mogelijk heeft.

Uw arts bepaalt hoe vaak u moet terugkomen voor een vervolgafspraak.

Mogelijk komt u na verloop van tijd in aanmerking voor controle van uw pacemaker op afstand met behulp van een app op uw smartphone of tablet (alleen Azure-pacemaker) of met behulp van andere mogelijkheden via het CareLink-netwerk van Medtronic. Neem contact op met uw arts als u hiervoor in aanmerking wilt komen.

Naar boven


Moet ik mijn tandarts of arts vertellen dat ik een medisch hartimplantaat heb?

Wanneer u een afspraak heeft met uw tandarts, een tandtechnicus of arts die niets met uw pacemaker te maken heeft, is het belangrijk dat u hem/haar vertelt dat u een hartimplantaat heeft. Zij moeten wellicht uw cardioloog of elektrofysioloog raadplegen voordat een medische procedure wordt uitgevoerd. Hoewel de meeste behandelingen door een arts of tandarts waarschijnlijk geen invloed hebben op de werking van uw pacemaker, moeten er soms voorzorgsmaatregelen worden getroffen om eventuele storingen te voorkomen of te minimaliseren.

Meer: Voorzorgsmaatregelen bij medische en tandheelkundige procedures

Naar boven

Kan ik door antidiefstalpoortjes of beveiligingssystemen op luchthavens?

Antidiefstalpoortjes die worden gebruikt in winkels of bibliotheken, werken volgens het principe dat ze elektromagnetische velden genereren die een alarm afgeven wanneer magnetische strips die op de producten bevestigd zijn, worden waargenomen.

Normaal gesproken zullen deze systemen de werking van uw pacemaker niet verstoren (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen), maar als voorzorg is het aan te raden niet in de buurt van dergelijke detectiesystemen te blijven staan of er tegenaan te leunen. Loop er in een normaal tempo doorheen. Als u in de buurt van een elektronisch antidiefstalsysteem of toegangscontrolesysteem bent en last krijgt van symptomen, moet u zo snel mogelijk weggaan bij het systeem. Als u bij het systeem vandaan bent gegaan, hervat de pacemaker zijn normale werking weer.

Meer: Metaaldetectoren en beveiligingssystemen

Naar boven

Kan ik reizen met mijn pacemaker? Waar moet ik op letten?

De meeste mensen met een implanteerbare pacemaker kunnen gewoon reizen, tenzij ze door hun onderliggende medische aandoening of andere niet-gerelateerde aandoeningen beperkt worden.

Meer: Met een gerust gevoel op reis: ziekenhuizen waar u terecht kunt

Naar boven

Hebben magneten invloed op de werking van mijn pacemaker?

Producten met elektrische en magnetische onderdelen genereren een "elektromagnetisch" energieveld. Hoewel de meeste elektromagnetische velden in de thuissituatie zelden de werking van een hartimplantaat zullen beïnvloeden, wordt aanbevolen dat u producten of hulpmiddelen die magneten bevatten ten minste 15 centimeter bij uw pacemaker vandaan houdt.

Meer: Elektromagnetische storingsbronnen

Naar boven

Kan ik een kettingzaag, bladblazer of lasapparaat gebruiken?

In tegenstelling tot de meeste andere elektrische huishoud- of hobbyapparatuur zijn lasapparaten, bladblazers en kettingzagen gereedschappen die de normale werking van een hartimplantaat tijdelijk kunnen beïnvloeden.

Meer: Lasapparten, bladblazers en kettingzagen

Naar boven


Kan ik thuis elektrisch gereedschap of apparatuur met magneten gebruiken?

Huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten produceren elektromagnetische velden. Pacemakers en implanteerbare defibrillatoren (ICD's) van Medtronic hebben ingebouwde beveiligingsfuncties die ze beschermen tegen veel soorten elektromagnetische velden.

Sommige huishoudelijke en hobbyapparatuur met motoren of magneten kunnen echter toch de werking van hartimplantaten beïnvloeden.

Meer: Huishoudelijke en hobbyapparatuur

Naar boven

Waar kan ik aanvullende informatiebronnen vinden?

Er zijn veel informatiebronnen beschikbaar voor mensen met bradycardie. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of bepaalde symptomen ervaart, neem dan contact op met uw arts of professioneel zorgverlener.

Meer: Productondersteuning
Meer: Aanvullende informatiebronnen over mogelijke storingsbronnen

Heeft u nog meer vragen? U kunt veel antwoorden vinden in de patiëntenbrochure.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.