About Medtronic Leadership Team

FÖRETAGSLEDARSKAP

Vi är stolta över att vi har rykte om oss att locka till oss och utveckla några av de bästa ledarna i medicinteknikbranschen. Starkt ledarskap är avgörande för att vi ska nå våra mål och lindra smärta, återställa hälsa och förlänga patienternas livslängd.

Medlemmarna i vår ledningsgrupp fungerar som förebilder. De bidrar inte bara med strategisk överblick och motivation utan också till företagets och branschens kollektiva välfärd genom att ingå i inklusionsgrupper, leda frivilligas insatser i samhället och samarbeta med branschkollegor för att förbättra sjukvårdspolicyer.


Omar Ishrak

OMAR ISHRAK

Ordförande och Verkställande Direktör

BIOGRAFI

 

Michael J. Coyle

MICHAEL J. COYLE

Exekutiv Vice Ordförande och Verkställande Direktör för hjärt- och kärlgruppen

BIOGRAFI

Mike Genau

MIKE GENAU

Senior Vice Ordförande och Verkställande Direktör över amerikaregionen

BIOGRAFI

Hooman Hakami

HOOMAN HAKAMI

Exekutiv Vice Ordförande och Verkställande Direktör, diabetesgruppen

BIOGRAFI

Rick Kuntz, M.D.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.

Senior Vice Ordförande och "Scientific", "Clinical", och "Regulatory" Överstyrman. 

BIOGRAFI

Chris Lee

CHRIS LEE

Senior Vice Ordförande och Verkställande Direktör över Kina

BIOGRAFI

Brad Lerman

BRAD LERMAN

Senior Vice Ordförande , Chefsjurist och Företagsekreterare.

BIOGRAFI

Geoffrey S. Martha

GEOFFREY S. MARTHA

Senior Vice Ordförande och Verkställande Direktör, gruppen för restorativa terapier

BIOGRAFI

Karen L. Parkhill

KAREN L. PARKHILL

Senior Vice Ordförande och Ekonomichef


BIOGRAFI

 

Luann Pendy

LUANN PENDY

Senior Verkställande Direktör, global kvalitet

BIOGRAFI

Mark Ploof

MARK PLOOF

Senior Verkställande Direktör, global verksamhet och företagstjänster

BIOGRAFI

Carol A. Surface

CAROL A. SURFACE

Senior Vice Ordförande och Human Resources Chef

BIOGRAFI

Rob Ten Hoedt

ROB TEN HOEDT

Exekutiv Vice Ordförande och Verkställande Direktör över Europa, Mellanöstern och Afrika

BIOGRAFI

Bob White

BOB WHITE

Senior Vice Ordförande och Verkställande Direktör över Asien och Stillahavsområdet

BIOGRAFI