Medtronic Vår målsättning

Den vägleder oss i vårt dagliga arbete och påminner oss om att vårt arbete förändrar livet för miljontals människor varje år.
Spela Video

ETT FÖRETAG – EN MÅLSÄTTNING

Vår målsättning fastställdes 1960 och innefattar att vår första och främsta prioritet är att bidra till människors välbefinnande. Över ett halvt sekel senare fungerar den fortfarande som vårt etiska ramverk och är ett inspirerande mål för våra anställda över hela världen.

"Vi återställer miljontals människors hälsa för ett rikare liv. Det hjälper dem att känna sig positiva om sina ansträngningar."

EARL BAKKEN

MEDTRONICS MÅLSÄTTNING

View an image of the number "1."

Att bidra till människors välbefinnande genom att tillämpa biomedicinteknik inom forskning, utformning, tillverkning och försäljning av instrument och enheter som lindrar smärta, återställer hälsa och ökar livslängden.

View an image of the number "2."

Att rikta vår tillväxt inom de biomedicintekniska områdena där vi visar maximal styrka och förmåga; att föra samman människor och faciliteter som tenderar att stärka dessa områden; att fortlöpande bygga vidare på dessa områden genom utbildning och kunskapsutveckling; att undvika områden där vi inte kan bidra med någonting unikt och värdefullt.

View an image of the number "3."

Att utan förbehåll sträva efter största möjliga tillförlitlighet och kvalitet för våra produkter; att oöverträffa standard och att identifieras som ett företag som präglas av engagemang, ärlighet, integritet och service.

View an image of the number "4."

Att göra en skälig vinst inom den löpande verksamheten för att uppfylla våra åtaganden, upprätthålla vår tillväxt och nå våra mål. 

View an image of the number "5."

Att värdesätta det personliga värdet av alla anställda genom att tillhandahålla ett anställningsramverk som möjliggör personlig tillfredsställelse i utfört arbete, säkerhet, möjlighet till befordran och medel för att ta del av företagets framgångar. 

View an image of the number "6."

Att upprätthålla vårt samhällsengagemang  som företag.

alt

Medtronic introducerade en medaljceremoni 1974 för att fira sitt femtonårsjubileum. Ceremonin hålls många gånger om året på platser över hela världen och är ett symboliskt sätt att föra samman nya anställda kring vårt gemensamma syfte. Varje anställd får en medalj som påminnelse om vilken ära och vilket ansvar det innebär för oss att uppnå vår mission.

SAMHÄLLS-ENGAGEMANG

Från Medtronic Foundation till volontärprojekt för våra medarbetare skapar vi en hälsosammare värld.

SE VAD VI GÖR

Historik

Läs om Medtronics historia, från en småskalig start till global ledare.

Läs mer

Om oss

Medtronics behandlingar påverkar två liv per sekund.

Företagsöversikt