ETT FÖRETAG – EN MÅLSÄTTNING

vår målsättning

Vår målsättning etablerades 1960 och innebär att vår första och främsta prioritet är att bidra till människors välbefinnande. Över ett halvt sekel senare fungerar den fortfarande som vårt etiska ramverk och är ett inspirerande mål för våra anställda över hela världen. Den vägleder oss i vårt dagliga arbete och påminner oss om att vårt arbete förändrar livet för miljontals människor varje år.

MEDTRONIC MÅLSÄTTNING

Att bidra till människors välbefinnande genom att tillämpa biomedicinteknik inom forskning, utformning, tillverkning och försäljning av instrument och enheter som lindrar smärta, återställer hälsa och förlänger livslängden.

  • Att rikta vår tillväxt på de biomedicintekniska områdena där vi visar maximal styrka och förmåga; att föra samman människor och faciliteter som tenderar att stärka dessa områden; att fortlöpande bygga vidare på dessa områden genom att assimilera utbildning och kunskap; att undvika att delta på områden där vi inte kan göra unika och värdefulla bidrag. (Se Patienter om du vill veta mer om våra behandlingar.)
  • Att utan förbehåll sträva efter största möjliga tillförlitlighet och kvalitet för våra produkter; att vara den oöverträffade jämförelsenormen och att identifieras som ett företag som präglas av engagemang, ärlighet, integritet och service. (Se Kvalitet om du vill veta mer om vår branschledande position på området.)
  • Att göra en skälig vinst inom den löpande verksamheten för att uppfylla våra åtaganden, upprätthålla vår tillväxt och nå våra mål. 
  • Att identifiera de anställdas personliga värde genom att tillhandahålla ett anställningsramverk som möjliggör personlig tillfredsställelse i utfört arbetet, säkerhet, möjlighet till befordran och medel för att ta del av företagets framgångar. (Se Karriär om du vill veta mer.)
  • Att upprätthålla vårt samhällsengagemang som företag. (Se Samhällsengagemang om du vill veta mer.)