Hur du gör en avancerad sökning

Nedanstående information täcker några av de viktigaste sökbegreppen och beskriver de avancerade filtreringstekniker som kan användas genom att välja ”Filteralternativ” i vänsterkolumnen på sökresultatsidan för effektivare sökning.

Sökfilter

Kom igång med att söka

För att söka efter en viss sida eller ett visst innehåll, skriv ett par beskrivande ord i sökrutan och klicka på ”Sök”-knappen eller tryck på returtangenten. En resultatsida visas som innehåller en lista över de dokument och webbsidor som förknippas med dina sökord. De mest relevanta sökresultaten visas högst upp på sidan. Som standard visas endast de sidor som innehåller alla dina sökord. För att utöka eller begränsa din sökning, skriv in fler eller färre sökord, eller använd ”Filteralternativ” i vänsterkolumnen på sökresultatsidan. Du behöver inte lägga till "och" mellan sökorden.

Varje lista med sökresultat visar ett eller flera korta avsnitt eller utdrag ur texten, för att visa sökorden i sitt sammanhang. I dessa korta avsnitt visas sökorden i fetstil, så att du snabbt kan avgöra om din sökning resulterat i en sida eller ett dokument du vill titta på.

Stavning

För sökningar på vissa språk visas ett stavningsförslag tillsammans med sökresultatet vid sökningar där stavningskontrollen upptäckt ett möjligt stavfel. Som standard har stavningskontrollen stöd för följande språk:

  • amerikansk engelska
  • franska
  • ryska
  • italienska
  • brasiliansk portugisiska
  • spanska

Stavningskontrollen känner av sammanhanget.

Stora bokstäver

Sökmotorn skiljer inte mellan stora och små bokstäver. Alla bokstäver behandlas som gemener, oavsett hur du skriver in dem. Sökningarna för ”pacemaker” och ”Pacemaker” kommer alltså att ge samma resultat.

Vanliga ord

Eftersom de brukar göra din sökning långsammare utan att du får bättre resultat kommer sökmotorn att undvika vissa sökord, inklusive:

  • vanliga ord och bokstäver, exempelvis ”var” och ”hur”, när de används i samband med andra sökord.
  • Vissa enstaka siffror och bokstäver

Om ett vanligt ord är avgörande för att du skall få de resultat du vill ha kan du ändå ta med det genom att skriva ett plustecken (”+”) före det. Skriv ett mellanslag före ”+”-tecknet, men inte efter det.

Du kan även söka på en viss serie med ord genom att sätta citattecken runt den och söka på en fras. Exempelvis: “procedur för implementering av en pacemaker”

Sortera efter datum

Med standardinställningen sorteras sökresultaten efter relevans, med de mest relevanta resultaten överst på sidan. Resultat som inte innehåller datum visas i slutet, sorterade efter relevans.

Siffror

När du söker efter siffror, undvik exponenter, som "1e10," och negativa tal, som "-12."

Siffror som åtskiljs av komman behandlas som separata tal och inte som bråkdelar; komma används alltså som sökordsavskiljare och inte som decimalavskiljare. Om du exempelvis skriver "3,75" behandlas sökningen som en sökning med två separata sökord, "3" och "75", och inte som en sökning efter decimaltalet "tre och tre fjärdedelar." Komman som används som tusentalsavskiljare ignoreras och behöver inte användas. Både "10,000" och "10000" behandlas alltså lika.

Breddad sökning

Du kan utöka din sökning genom att använda sökoperatorn ELLER. För att få fram sidor som innehåller antingen ordet A eller ordet B, skriv ELLER med stora bokstäver mellan sökorden. För att söka efter ett kontor i antingen Minneapolis eller Dublin, skriv alltså följande: kontor Minneapolis ELLER Dublin. Du kan även utöka din sökning som gäller en viss målgrupp, exempelvis genom att välja flera sekundära sökfilter (t.ex. Vårdpersonal och Vårdadministratörer) under huvudfiltret ”Målgrupper”.

Förfina din sökning

En sökning resulterar bara i webbsidor som innehåller alla orden i din sökning. Att förfina eller begränsa din sökning är inte svårare än att du lägger till fler sökord bland de sökord du redan skrivit in. Den förfinade sökningen gör en fördjupad sökning bland de sidor som visades i din ursprungliga, bredare sökning. Om du inte får de resultat du vill ha kan du använda flera ”huvudfilteralternativ” (t.ex. Målgrupper, Sjukdomar, & Behandlingar, Produkter, etc.) i vänsterkolumnen på sökresultatsidan för att förfina sökresultatet.

En sökning på det breda begreppet ”hjärtsjukdom” kan resultera i ett stort antal sökresultat. Genom att ställa in “huvud- och sekundärfilteralternativ” för målgrupperna ”Patienter” och ”Vårdgivare” förfinas resultaten så att de endast tar med sidor med innehåll som handlar om hjärtsjukdom och är riktad till patienter och anhörigvårdare/assistenter, men inte information för vårdpersonal.

Du kan även använda operatorer för att utesluta ord eller söka efter exakta fraser. Dessa söktekniker beskrivs i följande underavdelningar.

Uteslutande av ord

Om ditt sökord har mer än en betydelse kan du fokusera din sökning genom att lägga till ett minustecken ("-") framför ord som är relaterade till den betydelse du vill undvika. Se till att du skriver in ett mellanslag före minustecknet. Du kan göra en lista med ord som du vill utesluta. Om du exempelvis vill söka efter carelink och utesluta resultat som handlar om diabetes eller mjukvara, gör följande sökning: carelink -diabetes -mjukvara

I detta fall kommer sökningen att föreslå sidor som handlar om carelink men som inte innehåller orden "diabetes" eller "mjukvara."

Frassökning

Frassökningar är användbara när du söker efter behandlingar eller procedurer eller specifika produktnamn. Du kan söka efter en exakt fras eller ett exakt namn på följande vis:

  • Genom att omgärda frasen med citattecken. Sökningen resulterar då endast i dokument som innehåller exakt den fras du skrev in.
  • Genom att använda tecken som kopplar ihop olika fraser - exempelvis bindestreck, snedstreck, punkter, likhetstecken och apostrofer – mellan alla ord i din sökning.

Tecken som kopplar ihop fraser och citattecken håller ihop dina sökord som en enda enhet.