29 oktober är världsstrokedagen

Varje minut kan två miljoner nervceller bli permanent förstörda.1
Därför är det nödvändigt att agera snabbt, vid de första tecknen på stroke.

VAD ÄR EN STROKE?

En stroke, som ibland kallas för slaganfall eller hjärnattack, kan drabba vem som helst när som helst. Globalt sett kommer en av fyra personer som är över 25 år gamla att få en stroke under sin livstid2. Det är en medicinsk nödsituation.

Det finns två typer av stroke.

Hemorragisk stroke

Ett blodkärl i hjärnan spricker. Blodet kan sippra in i hjärnvävnad och skada hjärnceller

 Ischemisk stroke

En propp blockerar blodflödet i ett blodkärl i hjärnan. Hjärncellerna får brist på syre och dör därför

VARJE MINUT KAN TVÅ MILJONER NERVCELLER BLI PERMANENT FÖRSTÖRDA<sup>2</sup>

Stroke kan drabba vem som helst

Lyssna på Charlottes berättelse. Hon fick behandling inom 15 minuter.

Vid den tiden då Charlotte fick en stroke bedömde man att en av sex personer skulle drabbas av stroke. Antalet fall som observerats under de senaste åren har dock ökat, och man beräknar nu att en av fyra personer som är över 25 år kommer att få en stroke under sin livstid2

Stroke kan behandlas

Det finns olika behandlingsalternativ beroende på typen av stroke. Vid akuta ischemiska strokefall kan proppen hanteras medicinskt med intravenös t-PA eller avlägsnas mekaniskt med en stent-retriever.

Ikon för intravenöst

Intravenös t-PA är det propplösande läkemedel som traditionellt används på strokepatienter. Enligt indikationerna för användning av intravenös t-PA måste patienterna befinna sig inom tidsramen 0–3 timmar från det att symtomen uppträdde. Det finns även andra kontraindikationer i samband med användning av läkemedlet. 

Ikon för intravenöst

Mekanisk trombektomi är minimalinvasiv kirurgi där man med ett litet instrument som kallas stent-retriever avlägsnar blodproppen i hjärnan och återställer blodflödet.

Vid hemorragiska strokefall kan det brustna kärlet repareras kirurgiskt eller emboliseras med medicintekniska produkter.

AKUT

1. Saver, Jeffrey. (2006). Time Is Brain - Quantified. Stroke; a journal of cerebral circulation. 37. 263-6. 10.1161/01.STR.0000196957.55928.ab.

2. World Stroke Organization – Global Stroke Fact Sheet 2019 - V. Feigin et al. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016 NewEngl J Med 2018;379:2429-2437