Världshjärtdagen

Öka medvetenheten om stroke

Över 13,7 miljoner nya strokefall inträffar varje år*. Globalt sett kommer en av fyra personer som är över 25 år gamla att få en stroke under sin livstid**.

En stroke inträffar när ett blodkärl i hjärnan plötsligt blockeras eller spricker, vilket leder till skador på hjärnvävnaden.

banner

Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K, et al. European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition. Eur Hear Network, Brussels. 2017:192. doi:978-2-9537898-1-2

Vet du hur man snabbt känner igen en stroke?

banner

LÄS MER OM STROKE OCH HUR MEDTRONIC KAN HJÄLPA DIG PÅ RESAN

Vad är en stroke?<br>HUR KAN DEN BEHANDLAS?

LÄS MER

LÅG FÖRMAKSFLIMMER (FF) BAKOM DIN STROKE?

LÄS MER

MINSKA SPASTICITETEN, GÖR DITT LIV BÄTTRE

LÄS MER

Minska spasticiteten efter stroke, känn igen tecknen

banner

Ladda ner broschyrerna för mer information

Känner du till oss? Kanske inte.

Medtronic är en global ledare inom medicintekniska produkter, tjänster och lösningar. Företaget har mer än 85 000 anställda globalt sett. Vi arbetar för läkare, sjukhus och patienter i nästan 160 länder. 

Vi strävar efter att lindra smärta, återställa hälsan och förlänga livslängden. Varje sekund förbättras två personers liv av en produkt eller behandling från Medtronic.

DO YOU KNOW US

* V. Feigin et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990 to 2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2016. The Lancet Neurology, 2019, forthcoming

** V. Feigin et al. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016. New Engl J Med 2018;379:2429-2437