Detta kommer att spela en video - A lab worker wearing a face mask, rubber gloves and hairnet is working with sewing thread.

HUR VI HJÄLPER TILL UNDER COVID-19-PANDEMIN

Vi fokuserar på att hålla våra anställda säkra på samma gång som vi arbetar med att förse sjukvårdsteam med de livräddande produkter de behöver för att fortsätta behandla patienter världen över.

17 mars, 2020 -- Det mod läkarna, sjuksköterskorna och omvårdare som hjälper patienter i denna globala pandemi visar upp är inspirerande.  När de jobbar med att bota sjuka, gör Medtronic sin del för att hjälpa. Vi fortsätter att arbeta hårt för att ge tillgång till våra livräddande medicinteknologiska produkter under dessa utmanande omständigheter. 

Effekterna av COVID-19-pandemin på patienterna som vi hjälper, sjukvårdspersonalen som vi arbetar med och på våra anställda, förändras ständigt. Samhällen över hela världen upplever COVID-19 på olika sätt, vilket kräver unika och lokala åtgärder.

I takt med att spridningen av COVID-19 påverkar livet runt om i världen används våra ventilatorer, respiratorfilter, syremaskiner och pulsoximetrar av vårdpersonal som står i frontlinjen för denna kamp. Dessa och andra kritiska medicinteknologier hjälper till att hålla liv i de patienter som har svåra luftvägssjukdomar som förorsakats av viruset. Samtidigt ser vi en minskning och försening av vissa medicinska procedurer i drabbade länder runt om i världen.

Vi har vidtagit åtgärder för att hantera denna globala folkhälsokris och vi kommer att fortsätta göra det genom att:

  • Fokusera på att ge tillgång till våra produkter. Vi finns i fler än 150 länder runt om i världen - alla med olika behov. Medtronic-anställda står i kontinuerlig kontakt med vårdgivare, leverantörer och stater för att tillhandahålla resurser efter bästa förmåga. Våra team för företagskontinuitet fortsätter att säkerställa säker tillverkning och leverans av livräddande produkter till patienter runt om i världen. Vi arbetar hårt för att distribuera så många ventilatorer som möjligt för att hjälpa till med de ökande behoven som sjukhus över hela världen har. 

 

  • Stödja våra vårdpartners behov. Våra anställda ute i fält som arbetar med kunder i sjukhusmiljöer, samarbetar med vårdgivare på nya sätt - till exempel genom videochatt för teknisk support och utbildning - för att på alla sätt minska exponeringen. I situationer där de anställda fortsätter att arbeta i kliniska miljöer, som att hjälpa till med installationen av medicinteknik som används för att behandla patienter som återhämtar sig från COVID-19, följer vi Världshälsoorganisationen (WHO), Centers for Disease Control och lokala sjukhusriktlinjer för att prioritera säkerheten samtidigt som vi hjälper läkare, sjuksköterskor och omvårdare. Vi använder också distansövervakningslösningar som hjälper till att begränsa exponeringen för patienter, vårdpersonal och Medtronic-anställda.

 

  • Donera medicinska produkter och stödja icke-statliga organisationer. Hittills har Medtronic och Medtronic Foundation bidragit med 1,2 miljoner dollar till hjälpinsatser för COVID-19 över hela världen, inklusive donationer av produkter och pengar. Medtronic Foundation samarbetar med andra ideella organisationer för att hjälpa till att finansiera samhällets hälsobehov genom bidragsgivande initiativ och kommer snart att tillkännage ytterligare ekonomiska bidrag och volontärinsatser.

 

  • Implementera alternativ för anställdas arbete på distans och ökade säkerhetsåtgärder för att minska spridningen av viruset. För anställda som kan arbeta på distans har vi globalt bytt till en arbetssätt som innebär hemmaarbete. I andra roller som tillverkning och distribution har vi ökat steriliserings- och rengöringsåtgärder, samtidigt som vi använder oss av social distansering och föreskrivna hygienåtgärder som att regelbundet tvätta händerna.

 

  • Erbjuda resurser och stöd för våra anställda. Utöver att erbjuda arbeta hemifrån-lösningar tillhandahåller vi också andra resurser för att stödja våra anställda runt om i världen.

 

På Medtronic tror vi att medicinteknik bidrar till människors välfärd genom att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga livet. Vi arbetar hårt med att tillverka livräddande produkter och vårt arbete måste fortsätta. Vi fokuserar nu på att hålla anställda säkra i vårt arbete med att förse sjukvårdare med det de behöver för att fortsätta behandla patienter runt om i världen.