Detta kommer att spela en video - Kirurger

FAKTA OM RISKER MED
HUVUD- OCH HALSKIRURGI

DEFINITIONER AV NERVSKADOR

övergående eller bestående

VÅRDSTANDARD

Övervakning av nerverna under kirurgi genom dissektion, isolering och visuell inspektion

övergående eller bestående

BEGRÄNSNINGAR OCH UTMANINGAR

Även de mest rigorösa visuella inspektionerna av nerver eliminerar inte risken för skador och bekräftar inte att funktionsskador har uppstått12, 34–35

begränsningar och utmaningar

NERVSKADOR: PROBLEM MED GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGA FUNKTIONER

nervskador

NERVSKADOR: KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKOR

vårdstandard

RISK FÖR NERVSKADOR MED
VÅRDSTANDARD: PROCENT AV PATIENTERNA

Övervakning av nerverna under kirurgi genom dissektion, isolering och visuell inspektion

risk för nervskador
vårdstandard
risk för nervskador

* Det finns en överlappning mellan termerna ”pares” och ”förlamning” där vissa forskare har insamlat data under den allmänna termen ”pares”.

risk för nervskador

DE FINANSIELLA KONSEKVENSERNA AV NERVSKADOR

risk för nervskador

För patienter med stämbandsförlamning på grund av tyroidektomi jämfört med patienter utan den komplikationen118

risk för nervskador

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.