Detta kommer att spela en video - kirurger

NIM 3.0 Nerv-
övervaknings-
system

MEDTRONICS NIM-SYSTEM (NERVE INTEGRITY MONITORING)
3.0: NIM-RESPONSETM OCH NIM-NEUROTM

NIM-stordator

NIM 3.0-konsoll med
pekskärm

NIM-bildskärm

Realtidsvisning på NIM 3.0-bildskärm

Kirurgminiskärm

Kirurgminiskärm

Stimuleringssond

Stimuleringssond – används till att justera stimuleringsströmmen på operationsstället

APS™-elektroder

APS™-elektroder

Elektroder

Elektroder

TriVantage-rör

TriVantage Tube

Skärm med en artefakt (bärnstensfärgad/gul) som spårats och dämpats med hjälp av NIM 3.0

Skärm med en artefakt (bärnstensfärgad/gul) som spårats och dämpats med hjälp av NIM 3.0

Läs enhetens manual för detaljerad information om användarinstruktioner, indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och potentiella biverkningar. Om du vill ha mer information kontaktar du en lokal Medtronic-representant eller går till Medtronics webbplats på www.medtronic.com.