placeholder

Wat is een dwangstoornis? Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD)

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) is een angststoornis die wordt gekenmerkt door terugkerende, ongewenste gedachten (obsessies) en/of herhaalde handelingen (compulsies).1 De stoornis begint meestal tijdens de jonge volwassenheid en soms al in de kindertijd. De symptomen zijn in het begin vaak eerder onschuldig maar in tijden van stress worden ze erger. Dwangstoornissen komen vrij veel voor, bij ongeveer 2,5 procent van de bevolking.2

Definitie en symptomen

OCD is een psychiatrische stoornis die wordt gekenmerkt door obsessieve gedachten en compulsieve handelingen zoals schoonmaken, controleren, tellen of hamsteren. Deze handelingen zijn irrationeel, beangstigend en het is moeilijk om er vanaf te komen. OCD is een mogelijk invaliderende aandoening die levenslang kan blijven bestaan.

Voor de meeste mensen is OCD een chronische ziekte waarvoor ze hun leven lang behandeld moeten worden. Voor sommigen veroorzaken de symptomen van OCD extreem ernstige angst en leed. Ernstige OCD-symptomen kunnen tijdrovend zijn en een nadelige impact hebben op alle gebieden van iemands dagelijkse leven, zoals relaties, werk of studie.

Diagnose

Alleen een ervaren medische zorgverlener kan de diagnose OCD stellen. De ernst van de ziekte wordt gewoonlijk gemeten op een numerieke schaal die de impact van de gedachten en handelingen op het dagelijks leven meet.

Referentie

1

Obsessive-Compulsive Disorder, OCD op www.nimh.nih.gov. Geraadpleegd in november 2017.

2

Dwangstoornis op de Geestelijk Gezond Vlaanderen-website. Geraadpleegd in november 2017.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.