placeholder

Wat is diepe hersenstimulatie (DBS-therapie)? Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessive-compulsieve stoornis - OCD)

Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS-therapie) ter behandeling van een dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD) wordt heel gericht toegepast in die doelgebieden in de hersenen die in verband staan met OCD.

Hoe werkt het?

Bij DBS-therapie wordt er gebruik gemaakt van een operatief geïmplanteerd medisch systeem, te vergelijken met een pacemaker, om nauwkeurig gecontroleerde elektrische stimulatie af te geven. De stimulatie wordt naar nauwkeurig bepaalde doelgebieden in de hersenen gestuurd, namelijk de anterieure rand van de capsula interna (AIC) en het aangrenzende striatum ventralis. Deze plaats bij de overgang van ventrale capsula naar ventraal striatum wordt ook wel de VC/VS genoemd. Deze circuits zijn betrokken bij psychiatrische stoornissen zoals dwangstoornis (OCD) en depressie. DBS-therapie voor OCD behandelt de symptomen van de aandoening. Ze geneest OCD niet en sommige symptomen kunnen zelfs met de behandeling blijven bestaan. Als de stimulatie wordt stopgezet, komen de symptomen waarschijnlijk terug.

Het DBS-systeem van Medtronic bestaat uit de volgende te implanteren onderdelen:

  • Twee geleidingsdraden – De geleidingsdraden bestaan uit vier dunne, geïsoleerde draden met aan elk uiteinde een elektrode. De geleidingsdraden worden in de hersenen geïmplanteerd.
  • Twee verlengkabels – De verlengkabels worden aangesloten op de geleidingsdraad en onder de huid vanaf het hoofd via de hals naar het bovenste gedeelte van de borst (of buik) geleid.
  • Neurostimulator – De neurostimulator wordt aangesloten op de verlengkabels. Deze kleine, volledig afgedichte stimulator lijkt op een pacemaker. Hij bevat een batterij en elektronica. De neurostimulator wordt gewoonlijk vlak onder de huid van de borst onder het sleutelbeen, of in de buikstreek geïmplanteerd. Er kunnen een of twee neurostimulatoren worden gebruikt.
    De neurostimulator, ook wel 'hersenpacemaker' genoemd, genereert de elektrische pulsen voor de stimulatie. Deze elektrische pulsen worden via de verlengkabel en de geleidingsdraad doorgeleid naar de doelgebieden in de hersenen.

Uw arts kan de sterkte van de pulsen draadloos regelen, waarmee hij/zij het effect van de instellingen van de neurostimulator kan controleren, en deze kan aanpassen aan uw individuele therapeutische behoeften.

Bediening van het systeem

Met een klein patiëntenprogrammeerapparaat in zakformaat kunt u het systeem aan- en uitzetten door het een of twee seconden tegen de plek te houden waar de neurostimulator is geïmplanteerd (onder het sleutelbeen of in de buikstreek). Maar in de meeste gevallen staat de neurostimulator altijd aan.

De optimale stimulatie vinden

Als de neurostimulator na de operatie is geactiveerd, kan hij door uw arts worden geprogrammeerd om de optimale stimulatie te vinden waarbij u het meeste baat heeft en de bijwerkingen tot een minimum worden beperkt. De arts gebruikt een speciale computer om de neurostimulator van buitenaf in te stellen. Het kan enkele maanden duren om de meest optimale stimulatie te vinden.

Afhankelijk van de instellingen van het apparaatje, kan de batterij van de neurostimulator ongeveer 6 tot 16 maanden meegaan. Indien de batterij leeg is, kan de neurostimulator worden vervangen tijdens een operatieve ingreep waarvoor u niet in het ziekenhuis hoeft te blijven overnachten. De geleidingsdraden en verlengkabels hoeven gewoonlijk niet te worden vervangen.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.