placeholder

Implantatie van een DBS-systeem Uw gezondheid

Dwangstoornis (obsessive-compulsieve stoornis - OCD)

Tot op heden hebben wereldwijd al meer dan 150.000 patiënten de DBS-therapie (diepe hersenstimulatie) van Medtronic gekregen.1

Door al meer dan dertig jaar samen te werken met de medische gemeenschap heeft Medtronic de grenzen van de geneeskunde kunnen verleggen en nieuwe behandeloplossingen kunnen ontwikkelen voor patiënten met psychiatrische aandoeningen zoals dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis - OCD).


Wie komt ervoor in aanmerking?

DBS-therapie voor dwangstoornis (OCD) heeft de CE-goedkeuring en wordt momenteel toegepast in een beperkt aantal centra.

DBS-therapie voor OCD dient te worden uitgevoerd door een multidisciplinair team met een gespecialiseerde psychiater, neurochirurg en andere specialisten. Niet iedereen komt in aanmerking voor DBS-therapie voor OCD. Uw behandelteam kan u helpen bepalen of u een geschikte kandidaat bent.

Meer

Referenties

1

Interne gegevens van Medtronic, Inc.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.