Пусни видео - Банер за пациента за стимулация на гръбначния мозък

Медицинско
образование

Прекъснете модела на хроничната болка

Връзка с нас

Персонализирано обучение с Medtronic Academy

Medtronic Academy предоставя на здравните специалисти неограничен достъп до най-новото съдържание за електронно обучение за терапии за стимулиране на гръбначния мозък от Medtronic. След завършване на всеки курс на Medtronic Academy ще имате незабавен достъп до вашия сертификат за завършен курс.

Получавате достъп до:

  • Кредити за следквалификационно обучение за здравни специалисти
  • Персонализирани учебни пътеки и учебна програма
  • Интерактивни курсове, уебкастове и информация за характеристиките на продукта
  • Процедурни анимации и видеоклипове

Направете крачка напред в начина, по който лекувате хроничната диабетна периферна невропатия

Стимулация на гръбначния мозък за вашите пациенти с умерена до тежка болка при диабетна периферна невропатия (DPN)


Помогнете на пациентите си да контролират изтощителната болка в стъпалата и краката си.

За пациенти, които изпитват хронична болка, дължаща се на DPN и не са били удовлетворени от нивата на облекчение, осигурени от перорални лекарства за болка, инжекции или други лечения за болка, СГМ може да осигури нов подход за пациенти, търсещи решения.


Възможни ползи от терапията за СГМ

  • Пациентите с DPN са 17 пъти по-склонни да изпитат значително облекчаване на болката, ако бъдат лекувани със СГМ, в сравнение с конвенционалното лечение.1-3
  • 86% от пациентите имат успех от лечението след получаване на терапия за СГМ в продължение на една година*4
  • Доказана дългосрочна терапия за овладяване на хронична болка, като повечето пациенти изпитват значително облекчаване на болката по време на петгодишно лечение със СГМ.4


17 пъти

по-вероятно да
изпитате значително
облекчаване на болката
1-386%

от пациентите имат успех от лечението след получаване на терапия за СГМ
в продължение на 1 година*45години

на значително
облекчаване на болката4


Разбиране на рисковете

Рисковете включват инфекция, движение на електрода, болка на мястото на имплантиране и загуба на ефективност на терапията. Не всеки реагира на СГМ по един и същи начин и опитът на вашите пациенти може да варира. Рискът от инфекция и тежестта на усложненията може да са по-големи при пациенти с диабет.

Обмислете предоперативна оценка на риска, за да определите дали пациентите са достатъчно здрави за операция.

Следете нивата на глюкозата на пациентите.

За по-добро разбиране на подробностите за риска и безопасността, свързани с терапията за СГМ, и за да получите информация относно изпитвания, процедури, ползи и характеристики на устройствата на Medtronic, изтеглете нашите брошури за насочващи и имплантиращи лекари.

Терапия за СГМ DTM™

Диференциалната целева СГМ Differential Target Multiplexed™ (DTM) е ненадмината терапия за стимулация на гръбначния мозък, доставяна чрез платформите за СГМ Inceptiv™ и Intellis™ за лечение на пациенти с хронична, упорита болка в гърба и краката.

12-месечният RCT на СГМ DTM™ доказва устойчиво превъзходство в сравнение с конвенционалната стимулация.5
RCT данни за 12 месеца СГМ DTM™

* Описателно сравнение, включително проучвания с подобен дизайн (RCT; рандомизация > 100 участници; сравняване на 2 терапии за СГМ; с най-малко 12-месечно проследяване) и популации пациенти (критерии за включване/изключване; изходни демографски данни) с докладвани проценти на повлияли се с болки в гърба. Това не се основава на статистически анализ на резултатите между проучванията.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

1

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022. 

2

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031.

3

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684.

4

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983.

5

Fishman M, Cordner H, Justiz R, et al. 12-Month Results from multicenter, open-label, randomized controlled clinical trial comparing differential target multiplexed spinal cord stimulation and traditional spinal cord stimulation in subjects with chronic intractable back pain and leg pain. Pain Pract. 2021; 00: 1–12. doi: 10.1111/papr.13066.

Вижте ръководството на изделието за подробна информация относно инструкциите за употреба, процедурата по имплантиране, показанията, противопоказанията, предупрежденията, предпазните мерки и възможните нежелани събития. [Ако използвате изделие SureScan™ за ЯМР, вижте техническото ръководство за SureScan™ за ЯМР, преди да извършите ЯМР].

За повече информация се свържете с вашия местен представител на Medtronic.