Системи за стимулация на гръбначния мозък Медицински специалисти


Невростимулатор Intellis™

Продукт Intellis на Medtronic
Стимулация на спиналния мозък с презареждаем невростимулатор

Intellis™ е най-малкият1 в света имплантируем невростимулатор. Този презареждаем устройство ви предоставя предимство срещу болката, като предлага непревзходима химия на батерията с > 95% капацитет на батерията за 9 години2, персонализирано програмиране и безпрецедентен достъп до МР томография."

Детайли за продукта
*

Under specific conditions. Refer to product labelling for full list of conditions.

Материали за справка

1

Intellis™ Instructions For Use

2

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

Вижте ръководството на изделието за подробна информация относно инструкциите за употреба, процедурата по имплантиране, показанията, противопоказанията, предупрежденията, предпазните мерки и възможните нежелани събития. [Ако използвате изделие SureScan™ за ЯМР, вижте техническото ръководство за SureScan™ за ЯМР, преди да извършите ЯМР].

За повече информация се свържете с вашия местен представител на Medtronic.