Пусни видео - Банер за пациента за стимулация на гръбначния мозък

Стимулация на гръбначния мозък
Прекъснете модела на хроничната болка

Връзка с нас

    

За терапията

Интервенция при хронична болка в гърба и/или краката

Като интервенция за хронична болка в гърба и/или краката, стимулацията на гръбначния мозък може да бъде ефективна алтернатива или допълнително лечение към други терапии, които не са успели сами по себе си да овладеят болката. Имплантируем стимулатор на гръбначния мозък доставя малки електрически сигнали чрез проводник, имплантиран в епидуралното пространство. Сигналите за болка се инхибират, преди да достигнат до мозъка. Вместо болка пациентите могат да почувстват облекчаване на болката.

Възможни ползи

Публикуваните проучвания показват, че когато се използва от внимателно подбрани пациенти с хронична болка, стимулацията на гръбначния мозък може да предложи следните предимства:

 • Дългосрочно облекчаване на болката1,2,3
 • Подобряване на качеството на живот1,2
 • По-ефективно от повторна операция за персистираща радикуларна болка след операция на лумбосакралния гръбначен стълб4
 • Успешно намаляване на инвалидизирането от болка2
 • По-рентабилно от конвенционалното медицинско управление и повторна операция5,3,6
 • Множество проучвания също предоставят клинични доказателства, които предполагат, че някои пациенти, лекувани със стимулация на гръбначния мозък, могат да намалят приема на перорални опиоиди.7-9 

Предимства на Medtronic

Твърдият ангажимент на Medtronic към безопасността, тестването и докладването довежда до разработването на някои от най-широко използваните устройства за невростимулация в индустрията.

 • Дозирането с активирано сензорно възприемане в реално време означава, че можете да сте уверени, че подаваната терапия е незабавна, прецизна и наистина индивидуална за всеки пациент.*
 • ЯМР на цялото тяло при 1,5 T и 3 T означава, че можете да сте сигурни, че пациентите имат достъп до ЯМР, ако е необходимо.
 • Най-дълготрайната батерия с 95% капацитет след 15 години означава, че можете да сте сигурни в нейната надеждна работа.10
 • Най-малкото напълно имплантируемо сензорно СГМ устройство означава, че може да се доверите, че е проектирано за удобство на пациента.11


Ненадминат достъп до ЯМР на цялото тяло

 • Технологията SureScan™ за ЯМР позволява ЯМР сканиране навсякъде по тялото , позволявайки диагностична грижа.
 • Осигурете на пациентите същия достъп като на пациенти без имплант – сега и в бъдеще.
 • Екранираните електроди и патентованите защити на устройствата помагат на пациентите да получат ЯМР безопасно.
 • Достъпът има значение – очаква се 98% от пациентите да се нуждаят от поне 1 ЯМР в рамките на 10 години след имплантирането.3

Компоненти на системата за стимулация на гръбначния мозък

Системата за стимулиране на гръбначния мозък се състои от два имплантирани компонента:

 • Невростимулатор – презареждащ се или непрезареждащ се имплантиран източник на енергия, който генерира електрически импулси според програмируеми параметри и характеристики за невростимулация
 • Електрод набор от тънки жици със защитно покритие и контактни точки близо до върха (перкутанен електрод) или върху пластина (хирургичен електрод). Контактните точки предават електрическите импулси към мястото на стимулация
 • Програматор за клиницисти – използва се за програмиране на имплантирания невростимулатор
 • Програматор за пациенти – дава възможности на пациентите, като им предоставя начин да управляват облекчаването на болката си – в рамките на предварително зададени от лекаря параметри – за оптимизиране на резултатите
 • Безжичен външен невростимулатор – имитира терапията, подавана от имплантируемия невростимулатор
Предстои да се определи

Избор на пациент

Кандидати за стимулация на гръбначния мозък

Общата цел при избора на пациенти за стимулация на гръбначния мозък е да се изберат онези пациенти, за които е най-вероятно да постигнат терапевтичен успех, като същевременно се намали вероятността от рискове, усложнения и нежелани събития. Внимателната оценка от мултидисциплинарен екип и обсъждането на очакванията и целите на пациента ще помогнат за идентифицирането на подходящи кандидати за стимулация на гръбначния мозък.

Стимулацията на гръбначния мозък е помощ при управлението на хронична, неподатлива болка в тялото и/или крайниците, включително едностранна или двустранна болка, свързана със следните състояния:

 • Синдром на неуспешна гръбначна хирургия (FBS), синдром на болка в долната част на гърба или синдром на неуспешна фузия
 • Синдром на радикуларна болка или радикулопатии, водещи до болка, вторична на FBS или дискова херния
 • Болка след ламинектомия
 • Множество операции на гърба
 • Неуспешна дискова операция
 • Дегенеративно дисково заболяване (ДДЗ)/болка при дискова херния, неподатлива на консервативни и хирургични интервенции
 • Периферна каузалгия
 • Епидурална фиброза
 • Арахноидит или лумбален адхезивен арахноидит
 • Синдром на комплексна регионална болка (CRPS), рефлексна симпатикова дистрофия (RSD) или каузалгия

Безопасността и ефективността на тази терапия не е установена за бременност, нероден плод или раждане.

Ако пациентът не реагира добре на невростимулация, той или тя може да бъде кандидат за Целево прилагане на лекарства.


Избор на пациенти за стимулация на гръбначния мозък

Стимулацията на гръбначния мозък може да е от полза за някои пациенти, които отговарят на следните критерии:

 • Хронична, упорита болка в трункуса и/или крайниците
 • Няма противопоказания за терапия или операция
 • Пациентът може правилно да работи със системата
 • Пациентът разбира рисковете от терапията
 • Задоволителни резултати от тестова стимулация
 • Няма налична бременност
 • Оформяне и завършване на психологична оценка
 • 18 или повече години
 • Те са подходящи кандидати за операция
 • Техните симптоми са с физиологичен произход


Скринингово изпитване

Скрининговото изпитване позволява на пациентите да оценят своята реакция към стимулацията на гръбначния мозък преди имплантирането на устройството. Пациенти, които изпитват адекватно облекчаване на болката от скрининговото изпитване, могат да бъдат кандидати за имплантирана система за невростимулация.

Скрининговото изпитване:

 • Предлага възможност за оценка на реакцията на пациента преди имплантиране на устройството
 • Може да продължи до 10 дни

Medtronic предлага стандартизирани насоки за изпробване на стимулация на гръбначния мозък, включително терапия за СГМ DTM™, патентована терапия на Medtronic.

Терапия за СГМ DTM™

Надграждайки основата на диференциална целева стимулация на гръбначния мозък (СГМ) Differential Target Multiplexed™ (DTM), терапията за СГМ DTM™ е енергийно модифицирана диференциална целева мултиплексна терапия, предлагаща значимо облекчаване на болката, удовлетворение и подобряване на качеството на живот.12 Това ви позволява да персонализирате грижите за тези, които търсят дълголетие без презареждане или по-рядко презареждане.


Вдъхновено от науката

Опциите за терапия за СГМ DTM™ са вдъхновени от десетилетия основни научни изследвания и предклинично разбиране. В предклинично проучване производните на DTM™ програмирането (DTMP) модулират невровъзпалителните процеси повече от СГМ с ниска честота.‡,13


Клиничните резултати показват значимо облекчаване на болката

Цели на проучването

Проучването на терапията за СГМ DTM™ е проспективно, многоцентрово проучване с едно рамо, предназначено да оцени дългосрочната ефикасност и използването на енергия на терапията за СГМ DTM™.1

Основна цел: да се оцени ефективността на терапията за СГМ DTM™ за намаляване на общата интензивност на болката при 3-месечно проследяване.

Вторични цели с проследяване до 12 месеца:

 • Характеризиране на промените в интензивността на болката за цялостна болка, болка в гърба и краката
 • Характеризиране на параметрите за програмиране, свързани с използването на енергия
 • Характеризиране на промените във функционалното инвалидизиране, измерено чрез индекса за увреждания Oswestry (ODI)
 • Характеризиране на удовлетвореността на участника
 • Характеризиране на данните за безопасност на терапията

12-месечни резултати

Значително
облекчаване на болката

4,6

cm намаляване на VAS за обща болка
от изходното ниво до 12 месеца12

Средна цялостна VAS

Забележка: *Участниците са изключени от анализа на 6-ия месец поради промени в програмирането от терапията за СГМ DTM™ (N=1) и поради излизане от проучването (N=1). **Участниците са изключени от анализа на 12-ия месец поради промени в програмирането от терапия за СГМ DTM™ (N=2) и поради излизане от проучването (N=1)​


 

Цялостна болка


 


Съществени подобрения в качеството на
живот

76%

от пациентите са с подобрение в степента на увреждане
при 12-месечно проследяване12

Значение на ODI резултати

Графика на качеството на живот


 

Удовлетворение от терапията

86%

от пациентите са
доволни от терапията12

Дългосрочно

5½ – 7½

години дълголетие без презареждане,
изчислено с помощта на действителни
12-месечни данни за програмиране14

Спестяване на време

5 минути

приблизително дневно бързо презареждане
или презареждане по-рядко
(1 час на всеки 12 дни)14

СГМ за диабетна невропатия

Помогнете на пациентите си да контролират изтощителната болка в стъпалата и краката си.

За пациенти, които изпитват хронична болка, дължаща се на DPN и не са били удовлетворени от нивата на облекчение, осигурени от перорални лекарства за болка, инжекции или други лечения за болка, СГМ може да осигури нов подход за пациенти, търсещи решения.


Възможни ползи от терапията за СГМ

 • Пациентите с DPN са 17 пъти по-склонни да изпитат значително облекчаване на болката, ако бъдат лекувани със СГМ в сравнение с конвенционалното лечение.15-17
 • 86% от пациентите имат успех от лечението след получаване на терапия за СГМ в продължение на една година‡,18
 • Доказана дългосрочна терапия за овладяване на хронична болка, като повечето пациенти изпитват значително облекчаване на болката чрез петгодишно лечение със СГМ.18


17пъти

по-вероятно да
изпитате значително
облекчаване на болката
15-1786%

от пациентите имат успех от лечението след получаване на терапия за СГМ
в продължение на 1 година‡,185години

на значително
облекчаване на болката18

Разбиране на рисковете

Рисковете включват инфекция, движение на електрода, болка на мястото на имплантиране и загуба на ефективност на терапията. Не всеки реагира на СГМ по един и същи начин и опитът на вашите пациенти може да варира. Рискът от инфекция и тежестта на усложненията може да са по-големи при пациенти с диабет.

Обмислете предоперативна оценка на риска, за да определите дали пациентите са достатъчно здрави за операция.

Следете нивата на глюкозата на пациентите.

*

Success rates in a population of patients treated with SCS in two studies and followed for five years.

Under specific conditions. Refer to product labeling for full list of conditions. Patients with non-Medtronic leads and an EMBSNV20 adaptor extension are not eligible for an MRI.

Note: Data obtained from animal studies should not be extrapolated to clinical/human results.

1

Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. The effects of spinal cord stimulation in neuropathic pain are sustained: a 24-month follow-up of the prospective randomized controlled multicenter trial of the effectiveness of spinal cord stimulation. Neurosurgery. 2008;63(4):762-770;discussion 770.  

2

Harke H, Gretenkort P, Ladleif HU, Rahman S. Spinal cord stimulation in sympathetically maintained complex regional pain syndrome type I with severe disability. A prospective clinical study. Eur J Pain. 2005:9(4);363-373.  

3

Kemler MA, de Vet HC, Barendse GA, van den Wildenberg FA, van Kleef M. Effect of spinal cord stimulation for chronic complex regional pain syndrome Type I: five-year final follow-up of patients in a randomized controlled trial. J Neurosurg. 2008;108(2):292-298. 

4

North RB, Kidd DH, Farrokhi F, Piantadosi SA. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2005;56(1):98-107.  

5

North RB, Kidd D, Shipley J, Taylor RS. Spinal cord stimulation versus reoperation for failed back surgery syndrome: a cost effectiveness and cost utility analysis based on a randomized, controlled trial. Neurosurgery. 2007;61(2):361-369.  

6

Taylor RJ, Taylor, RS. spinal cord stimulation for failed back surgery syndrome: a decision-analytic model and cost-effective analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(3):351-358.  

7

Gee L, Smith HC, Ghulam-Jelani Z, et al. Spinal Cord Stimulation for the Treatment of Chronic Pain Reduces Opioid Use and Results in Superior Clinical Outcomes When Used Without Opioids. Neurosurgery. 2018. A nonrandomized prospective cohort study of SCS patients between September 2012 and August 2015 (N=86 [n=53 on opioids]). 

8

Sharan AD, Riley J, Falowski S, et al. Association of Opioid Usage with Spinal Cord Stimulation Outcomes. Pain Med. December 2017. A non-randomized analysis of Truven Health Marketscan databases from January 2010 to December 2014 based on the first occurrence of an SCS implant (N= 5,476) 

9

Pollard EM, Lamer TJ, Moeschler SM, et al. The effect of spinal cord stimulation on pain medication reduction in intractable spine and limb pain: a systematic review of randomized controlled trials and metaanalysis. Journal of Pain Research. 2019:12 1311–1324. A research review summarising SCS studies with respect to opioid use and a further metaanalysis of comparative SCS RCTs of 1 year or greater duration (N=489). 

10

R131649 RS2 Lithium-Ion Overdrive™ Rechargeable Battery DVT Report

11

Instructions For Use

12

Provenzano, Peacock, Fishman, et al. A prospective multi-center study of a reduced-energy DTM™ stimulation derivative: Long-term outcomes in therapy naïve patients. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

13

Cedeno D, Vallejo R, Platt D, et al. Differential target multiplexed SCS using reduced energy parameters in an animal model of neuropathic pain. Poster presented at: American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) annual meeting. July 22&nash;25, 2021. 

14

Provenzano, Amirdelfan, Grewal, et al. Modeling energy demands of a reduced-energy derivative of DTM™ stimulation on rechargeable and recharge-free SCS systems. Poster presented at: American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) Annual Pain Medicine Meeting; Nov. 17–19, 2022; Orlando, FL, USA. 

15

Medtronic. Medtronic Pain Therapy Clinical Summary M221494A016 Rev B. United States; 2022.  

16

de Vos CC, Meier K, Zaalberg PB, et al. Spinal cord stimulation in patients with painful diabetic neuropathy: A multicenter randomized clinical trial. Pain. 2014;155(11):2426–2431. doi:10.1016/j.pain.2014.08.031. 

17

Slangen R, Schaper NC, Faber CG, et al. Spinal cord stimulation and pain relief in painful diabetic peripheral neuropathy: A prospective two-center randomized controlled trial. Diabetes Care. 2014;37(11):3016–3024. doi:10.2337/dc14-0684. 

18

van Beek M, Geurts JW, Slangen R, et al. Severity of neuropathy is associated with long-term spinal cord stimulation outcomes in painful diabetic peripheral neuropathy: Five-year follow-up of a prospective two-center clinical trial. Diabetes Care. 2018;41(1):32–38. doi:10.2337/dc17-0983. 

Вижте ръководството на изделието за подробна информация относно инструкциите за употреба, процедурата по имплантиране, показанията, противопоказанията, предупрежденията, предпазните мерки и възможните нежелани събития. [Ако използвате изделие SureScan™ за ЯМР, вижте техническото ръководство за SureScan™ за ЯМР, преди да извършите ЯМР].

За повече информация се свържете с вашия местен представител на Medtronic.