Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Onze impact

Ontwikkelen met impact

Buitengewone tijden vragen om buitengewone daden.

Medtronic is opgericht met de missie om patiënten, partners in de gezondheidszorg, onze medewerkers en onze gemeenschappen te dienen. Tegenwoordig leveren we innovatieve technologie, producten en diensten voor de gezondheidszorg die elke seconde het leven van twee mensen verbeteren. Maar we moeten meer doen.

Onze constante focus op betere resultaten voor de wereld is er altijd, ondanks de veranderende wereldwijde uitdagingen. Met meer dan 95.000 mensen in 150 landen zien we buitengewone mogelijkheden om onze positieve impact op enkele van de grootste maatschappelijke uitdagingen verder te vergroten.

Met de publicatie van ons milieu-, samenlevings- en bestuursrapport (ESG-rapport) van boekjaar 2022, Engineering impact, delen we de vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt en onze visie voor de toekomst. In het rapport zijn we transparant over onze inspanningen waarmee we aantoonbare veranderingen teweeg willen brengen op diverse cruciale gebieden die wereldwijd spelen, zoals de bescherming van onze planeet, betere toegankelijkheid tot gezondheidszorgtechnologie en de bevordering van inclusie, diversiteit en gelijkheid (ID&E).

planet-image

Een gezondere wereld begint bij de bescherming van onze planeet. Om de klimaatcrisis aan te pakken, heeft Medtronic zich tot doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Volgens ons plan moeten we de intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik verminderen en meer hernieuwbare energie gebruiken. In 2022 hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 35% verminderd ten opzichte van de start van onze meting in 2020. Ons doel voor het jaar 2025 is 50%.

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het afval dat we produceren, te verminderen en te recyclen. Omdat veel van onze hulpmiddelen in het lichaam worden geïmplanteerd, is recycling niet eenvoudig. Door producten om te bouwen en opnieuw te verwerken kunnen ze echter een tweede leven krijgen. Dit jaar hebben we via ons "terugnameprogramma" meer dan vier miljoen producten van Medtronic ingezameld, waardoor ongeveer 217 ton afval niet op de vuilnisbelt terechtkwam. We hebben ook twee nieuwe ESG-doelstellingen voor productbeheer vastgesteld, gericht op de vermindering van verpakkingsafval en papiergebruik.

Innovatie is de brandstof voor alles wat we doen. Terwijl we baanbrekende gezondheidszorgtechnologieën maken, ontwikkelen we ook nieuwe manieren voor de wereld om er toegang toe te krijgen. In 2022 investeerden wij 2,7 miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling (R&D) om nieuwe oplossingen op de markt te brengen die onvervulde behoeften in de gezondheidszorg helpen oplossen. We hebben ook bijna 70 miljoen dollar bijgedragen aan wereldwijde training van de zorgcapaciteit, waarmee we meer dan 350.000 medische professionals hebben bereikt. En we hebben nieuwe ESG-doelstellingen vastgesteld om de grenzen van de gezondheidszorgtechnologie te verleggen en tegen boekjaar 2025 85 miljoen patiënten per jaar te bedienen.

impact-game-life

Kansarme gemeenschappen hebben vaak te maken met belemmeringen voor kwalitatief goede gezondheidszorg. In 2021 lanceerde Medtronic nieuwe strategieën om de ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorgtechnologie voor Latijns-Amerikaanse en zwarte gemeenschappen te verminderen, waaronder samenwerkingsverbanden met de American Diabetes Association en TD1 Exchange om de toegang tot diabetesbehandelingen te verbeteren. Om rassenongelijkheid aan te pakken en sociale rechtvaardigheid in zwarte gemeenschappen in de Verenigde Staten te bevorderen, heeft de Medtronic Foundation in 2021 16 miljoen dollar toegezegd voor partnerschappen met vijf Amerikaanse non-profitorganisaties die zich richten op gezondheid en onderwijs op het gebied van exacte wetenschappen, technologie, technische wetenschappen en wiskunde (STEM).

Als reactie op de uitdagingen van de coronacrisis zijn we onze medewerkers, patiënten, gezondheidswerkers en wereldwijde gemeenschappen blijven steunen. Tijdens de crisis hielpen we om te voldoen aan de enorme vraag naar beademingstemperatuur en technologieën voor patiëntmonitoring op afstand en meer. En verder hebben Medtronic en de Medtronic Foundation sinds het begin van de pandemie gezamenlijk 52,9 miljoen dollar bijgedragen aan de COVID-19-hulp, waaronder 26,6 miljoen dollar aan productdonaties. Met deze inspanningen hebben de partners van de Medtronic Foundation 34.000 gezondheidswerkers wereldwijd en 289.000 patiënten ondersteund.

Businesswomen laughing with coworkers in office.

Onze constante inzet voor inclusie, diversiteit en gelijkheid (ID&E) betekent dat er geen belemmeringen meer zijn voor gelijke kansen, een werkplek waar alle medewerkers erbij horen, gerespecteerd worden en zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn en de levenservaringen die ze meebrengen. Om op alle niveaus verantwoordelijkheid te creëren, moet elke medewerker ID&E-doelen vaststellen die tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden beoordeeld. En vanaf boekjaar 2022 zijn de ID&E-prestaties rechtstreeks gekoppeld aan de jaarlijkse prestatiebeloningsregeling voor leidinggevenden.

Dit jaar hebben we ons gericht op training voor inclusief leiderschap om onbewuste vooroordelen te herkennen en te verminderen. Hiermee hebben we 70% van de Amerikaanse 'people managers' bereikt. In de Verenigde Staten is het gelukt om 100% gelijke beloning onder diverse etniciteiten te bereiken en in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, is 100% gelijke beloning voor mannen en vrouwen gehandhaafd, evenals 99% gendergelijkheid voor werknemers wereldwijd.

Van het aan de kaak stellen van COVID-19-gerelateerde vreemdelingenhaat en racisme tot het steunen van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de uitbreiding van de bescherming van seksuele geaardheid en genderidentiteit, we gebruiken onze stem en partnerschappen met diverse grote organisaties om systemische ongelijkheden aan te pakken. Om economische kansen te creëren, hebben we ons leveranciersdiversiteitsprogramma wereldwijd uitgebreid en 2,4 miljard dollar bij kleine en diverse leveranciers besteed — in totaal 35% van onze Amerikaanse leveranciersuitgaven.

Samen vorm geven aan de toekomst

Wij zetten ons in voor een gezondere, rechtvaardigere en duurzamere wereld. Gezondheidszorgtechnologie kan een krachtige factor zijn bij het bevorderen van deze inspanningen. Maar we weten dat we het niet alleen kunnen. De coronapandemie, de strijd voor sociale rechtvaardigheid en gelijkheid en de klimaatcrisis zijn drijfveren om de samenleving sterker en veerkrachtiger te maken.

quote outline

We herzien onze verwachtingen als het gaat om wat innovatie en technologie kunnen betekenen bij het verbeteren van het welzijn van de mens. En ook al verhogen we de zorgstandaard en versnellen we gelijke gezondheidskansen door de zorg toegankelijker te maken voor miljoenen mensen over de hele wereld, we zullen altijd gemotiveerd blijven om mensen, ook al is het maar één persoon, te helpen een volwaardiger en gezonder leven te leiden."

 

– Geoff Martha, Chairman en CEO, Medtronic

Geoff Martha

Explore topics: