Vrouw aan het schilderen

Wat is diabetische perifere neuropathie?

Chronische pijn

Diabetische perifere neuropathie:
Wat is het?

Diabetische perifere neuropathie (DPN) is een neurologische stoornis die als gevolg van zenuwbeschadiging kan leiden tot hevige chronische pijn. De zenuwen vormen de verbinding tussen het ruggenmerg en het lichaam. Ze zorgen ervoor dat de hersenen kunnen communiceren met de huid, de spieren en de inwendige organen.

Door hoge glucosewaarden als gevolg van diabetes kunnen de kleinste bloedvaatjes die uw zenuwen van bloed voorzien, beschadigd raken door onvoldoende zuurstof en voeding. Deze beschadiging noemen we diabetische perifere neuropathie (DPN), of diabetische neuropathie. Omdat bij diabetes meestal meerdere zenuwen zijn aangedaan, wordt het ook wel polyneuropathie genoemd (poly: meerdere; neuro: zenuw; pathie: aandoening).

Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn of niet goed ingesteld kunnen worden, hebben dan ook meer kans op DPN en/of pijn. Maar ook andere oorzaken zoals hoge bloeddruk, en nog belangrijker, te veel vetten in het bloed spelen, hierbij een rol. Ook kan erfelijke aanleg een risicofactor zijn.5

Mensen met diabetes kunnen op elk moment een neuropathie ontwikkelen. Meestal gebeurt dit pas jaren na de diagnose.

Hoe vaak komt DPN voor?

1,2 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen tot 1,5 miljoen in 2040.1 Binnen Europa lijden zo'n 61 miljoen mensen aan deze aandoening. Dat wil zeggen 1 op de 11 volwassenen.2

Diabetische perifere neuropathie komt bij 30 tot 40% van alle volwassen personen met diabetes voor en is daarmee een van de meest voorkomende complicaties van diabetes.3 20% van de diabetespatiënten met DPN krijgt ernstige (zenuw)pijn die vaak gepaard gaat met angst, depressie, slaapstoornissen, beperkingen in mobiliteit en sociale isolatie.10 Het is aannemelijk dat er in Nederland op dit moment meer dan 100.000 patiënten met DPN zijn die niet (afdoende) worden behandeld.3

Pijnlijke DPN komt dus vaak voor en heeft daarnaast een negatieve impact op de kwaliteit van leven.4

Symptomen van pijnlijke neuropathie

Veelgehoorde symptomen zijn klachten aan de uiteinden van de armen en benen. De klachten beginnen meestal in de voeten en stijgen geleidelijk aan naar boven. Als de klachten de knieën bereikt hebben, krijgen de patiënten meestal ook last van hun handen. De eerste tekenen van diabetische perifere neuropathie zijn vaak:6,7,8

  • stekend en/of brandend gevoel in de voeten (vooral 's nachts)
  • toename van pijnklachten bij zachte aanraking
  • verminderd gevoel (van temperatuur of pijn) in de voeten of handen
  • pijnscheuten, tintelingen, krampen
  • verlies van spierkracht en moeilijk lopen

Helaas worden de klachten zowel door patiënten als behandelaars niet onderkend, waardoor naar schatting ruim de helft van de mensen met DPN niet of onvoldoende behandeld wordt.5

Hoe wordt de diagnose diabetische perifere neuropathie gesteld?

Uw arts stelt neuropathie vast op basis van de symptomen en lichamelijk onderzoek (testen, gevoel, reflexen, trillingen en krachtsverlies). Soms wordt nog aanvullend onderzoek gedaan zoals een bloedonderzoek of geleidingsonderzoek van de zenuwen (elektromyografie).9

Om vast te stellen of uw pijn veroorzaakt wordt door diabetische perifere neuropathie stelt uw arts u vaak vooraf al een aantal vragen onder andere over hoe en hoe vaak u uw pijn ervaart en de plaats van de pijn. Ook zal de arts u vragen welke pijnbehandelingen u al krijgt of kreeg en naar uw algehele gezondheid informeren.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.