Er wordt nu een video gestart - symptomen van spasticiteit


WAT IS
ERNSTIGE SPASTICITEIT?

Leven met ernstige spasticiteit betekent vaak een leven met moeilijke fysieke uitdagingen. Gespannen, stijve spieren kunnen het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de weg staan. Er bestaan diverse behandelingsopties, waaronder intrathecale baclofen (ITB)-therapie* (baclofenpomp), die ernstige spasticiteit bij sommige mensen kan helpen verminderen.

Wat is ernstige spasticiteit?

Spasticiteit wordt vaak beschreven als gespannen, stijve spieren of spasmes die de motoriek verstoren. Dit bemoeilijkt het bewegen en evenwicht kunnen bewaren en veroorzaakt vaak ook pijn.
Het kan leiden tot een verslechterde bewegingsfunctie van één of meerdere ledematen, of van één kant van uw lichaam. Soms is de spasticiteit zo ernstig dat de normale dagelijkse activiteiten, het slaappatroon, de zorgverlening en uw lichamelijk en sociaal functioneren belemmerd worden. Het kan de kwaliteit van uw leven aanzienlijk verminderen.1-6

Wereldwijd lijden ongeveer 12 miljoen mensen aan spasticiteit.7

Oorzaken van spasticiteit

Spasticiteit wordt veroorzaakt door schade of letsel aan het gedeelte van het centrale zenuwstelsel (hersenen of ruggenmerg) dat de willekeurige bewegingen aanstuurt. Deze beschadiging onderbreekt de belangrijke signalen die tussen het zenuwstelsel en de spieren worden uitgewisseld. Daardoor ontstaat een onbalans die leidt tot overmatige spieractiviteit of spasmes.

Spasticiteit kan het gevolg zijn van andere aandoeningen

Ernstige spasticiteit kan onder andere bij de volgende aandoeningen voorkomen:

Symptomen van spasticiteit

Symptomen van spasticiteit kunnen zijn:8

  • Verhoogde spierspanning
  • Overactieve reflexen
  • Onwillekeurige bewegingen, die onder andere spasmes (korte en/of aanhoudende onwillekeurige samentrekkingen van de spieren) en clonus (reeks snelle onwillekeurige samentrekkingen) kunnen omvatten
  • Pijn
  • Problemen met de motoriek
  • Belemmering van het dagelijks functioneren, zoals problemen met zelfverzorging en hygiëne en het maken van transfers (uzelf verplaatsen van de ene plaats naar de andere)
  • Abnormale houding
  • Contracturen (blijvende samentrekking van de spieren en pezen door ernstige aanhoudende stijfheid en spasmes), na verloop van tijd9
  • Bot- en gewrichtsvergroeiingen, na verloop van tijd9

De diagnose spasticiteit stellen

De diagnose spasticiteit wordt meestal gesteld na het ontstaan van een neurologische aandoening. Uw arts zal uw medische voorgeschiedenis met u doornemen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Uw arts zal vragen naar de medicatie die u gebruikt, en kijken of er in uw familie neurologische aandoeningen of spieraandoeningen voorkomen. Om de diagnose te bevestigen, kunnen er tests worden uitgevoerd om de arm- en beenbewegingen, de spieractiviteit, het passieve en actieve bewegingsbereik en het vermogen om voor uzelf te kunnen zorgen, te beoordelen.2

Belangengroepen voor patiënten

Landelijke en lokale organisaties geven informatie en ondersteuning aan mensen die getroffen zijn door aandoeningen die spasticiteit kunnen veroorzaken. Bezoek deze websites voor informatie, om uzelf in te schrijven voor activiteiten of om contact te leggen.

* Wanneer we het hebben over ITB-therapie, bedoelen we intrathecale baclofen (een spierontspannend geneesmiddel) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale baclofen wordt geleverd door een extern bedrijf.

Referenties

1

Arroyo R, Massana M, Vila C. Correlation between spasticity and quality of life in patients with multiple sclerosis: the CANDLE study. Int J Neurosci. 2013 Dec;123(12):850-8.

2

Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, de la Fuente L. Population reference values of the Spanish version of the Health Questionnaire SF-36. Med Clin (Barc). 1998 Oct 10;111(11):410-6. In the absence of normative SF-12 data, normative SF-36 data from a Spanish population is used here as an approximate comparison.

3

Bose, P, Hou J, and Thompson FJ. Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects. Chapter 14 Traumatic Brain Injury (TBI)-Induced Spasticity Neurobiology, Treatment, and Rehabilitation (2015) Taylor & Francis Group, LLC. PMID: 26269896.

4

Hoving MA, van Raak EP, Spincemaille GH, et al; Dutch Study Group on Child Spasticity. Safety and one-year efficacy of intrathecal baclofen therapy in children with intractable spastic cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2009;13(3):247-256

5

Van der Meer P, Post MW, van Leeuwen CM, van Kuppevelt HJ, Smit CA, van Asbeck FW. Impact of health problems secondary to SCI one and five years after first inpatient rehabilitation. Spinal Cord. 2017 Jan;55(1):98-104. doi: 10.1038/sc.2016.103. Epub 2016 Jul 19

6

Welmer et al. Spasticity and Its association with functioning and health-related quality of life 18 months after stroke. Cerebrovasc Dis 2006;21:247–53.

7

Spasticity - Johns Hopkins Medicine. Bekeken in oktober 2021

8

WebMD Pain Management Health Center. Pain Management: Spasticity. Beschikbaar op: www.webmd.com. Bekeken in juli 2017

9

Furr-Stimming E, Boyle AM, Schiess MC. Spasticity and intrathecal baclofen. Semin Neurol. 2014 Nov;34(5):591-6.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.