Arts en patient bespreken de behandeling

Voordelen en risico's

Ernstige spasticiteit

Ontdek de voordelen en risico's van behandeling met een baclofenpomp, en bespreek dan met uw arts of intrathecale baclofen (ITB)-therapie een mogelijke behandelingsoptie is voor u.

Voordelen van ITB-therapie

Minder medicatie nodig

Bij hoge doseringen baclofen in tabletvorm kunnen bijwerkingen optreden zoals sufheid, verwardheid, duizeligheid, zwak voelen of misselijkheid. Een baclofenpomp geeft de medicatie rechtstreeks af in de vloeistof rond het ruggenmerg. Wanneer een geneesmiddel precies wordt toegediend op de plaats waar dit nodig is, heeft u minder medicatie nodig, waardoor de kans op bijwerkingen wordt verkleind.

U kunt het eerst uitproberen

Middels een proefbehandeling kunnen u en uw arts uitproberen of uw lichaam goed reageert op de behandeling, voordat een permanent systeem wordt geïmplanteerd.

Geprogrammeerd aan de hand van uw behoeften

Uw pomp wordt zo geprogrammeerd dat deze de exact benodigde dosis afgeeft, en de hoeveelheid medicatie kan daarbij anders zijn op verschillende tijden op een dag. Het kan zijn dat u 's nachts meer baclofen nodig heeft om uw spasmes onder controle te houden zodat u beter kunt slapen, en dat u 's morgens minder nodig heeft bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Dit zal van persoon tot persoon verschillen. Uw arts kan de tijdstippen waarop de medicatie wordt afgegeven, aanpassen aan uw behoeften. De programmering kan ook van dag tot dag variëren om beter aan te sluiten bij bepaalde voorgenomen activiteiten. U heeft bijvoorbeeld minder of meer baclofen nodig op de dag dat u fysiotherapie krijgt.

Spasticiteitsbehandeling voor de lange termijn

Behandeling met een baclofenpomp zal uw ernstige spasticiteit of de onderliggende aandoening niet genezen, maar de therapie kan helpen uw spasmes op de lange termijn onder controle te houden en uw klachten te verlichten.1,2

Het is omkeerbaar

De therapie kan door uw arts uitgezet worden, of indien gewenst, kan de pomp via een operatie verwijderd worden.

Bewezen therapie

Artsen schrijven de baclofenpomp al sinds 1984 voor. Deze zelfde medicijnpomp van Medtronic wordt ook gebruikt om pijnmedicatie toe te dienen. Meer dan 325.000 patiënten wereldwijd hebben reeds een medicijnpomp van Medtronic gekregen. De medicijnpomp kan worden geprogrammeerd en opnieuw worden gevuld in veel ziekenhuizen op de wereld.

Risico's van ITB-therapie

Volg de instructies van uw arts nauwgezet op, want het plotseling stoppen van de intrathecale baclofen (ITB)-therapie kan resulteren in ernstige ziekteverschijnselen (ontwenningsverschijnselen) zoals hoge koorts, veranderde geestelijke toestand, spierstijfheid, en in incidentele gevallen kan dit tot gevolg hebben dat veel vitale organen niet meer functioneren en u kunt overlijden. Het is heel belangrijk dat u meteen contact opneemt met uw arts als u een van deze symptomen heeft.

Het is belangrijk dat u uw vulafspraken nakomt, zodat u niet zonder medicatie (intrathecale baclofen) komt te zitten, en dat u de eerste symptomen van baclofenontwenning kent en herkent. Sommige mensen lopen een groter risico op baclofenontwenning dan anderen; praat hier met uw arts over.

De bijwerkingen van ITB-therapie (baclofenpomp) zijn meestal tijdelijk van aard en kunnen onder controle worden gebracht door de dosering intrathecale baclofen (het medicijn in de pomp) aan te passen.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • spierzwakte;
 • slaperigheid;
 • misselijkheid;
 • braken;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid.

Uitvallen van de pomp kan leiden tot een over- of onderdosering van baclofen.

De signalen en symptomen van een overdosering zijn onder meer:

 • extreme spierzwakte;
 • sufheid;
 • licht in het hoofd;
 • duizeligheid;
 • ademhalingsproblemen;
 • toevallen;
 • bewustzijnsverlies (flauwvallen) en coma bij ernstige overdosering;
 • lagere lichaamstemperatuur dan normaal.

De signalen en symptomen van een onderdosering zijn onder meer:

 • terugkeer of toename van de spasticiteit;
 • jeuk;
 • lage bloeddruk;
 • licht in het hoofd;
 • tintelend gevoel.

Mogelijke complicaties die samenhangen met het infusiesysteem zijn:

 • De katheter of pomp kan zich verplaatsen in het lichaam of in zeldzame gevallen kan de pomp door de huid heen naar buiten komen.
 • De pomp kan ophouden te functioneren vanwege een lege batterij of storing van één of meer onderdelen.
 • De katheter kan lekken, scheuren, knikken of losraken, wat kan leiden tot een onderdosering of volledige stopzetting van de ITB-therapie. Plotseling stopzetten van de ITB-therapie kan leiden tot:
  • hoge koorts;
  • veranderde geestelijke toestand;
  • spierstijfheid;
  • uitval van vitale organen of overlijden (in zeldzame gevallen);
  • terugkeer van de spasticiteit.

Het is belangrijk om te weten dat de pomp een alarm laat horen wanneer deze moet worden vervangen of wanneer de baclofen moet worden bijgevuld, of wanneer er een probleem is met de pomp. Voor het vullen en vervangen van de pomp zal uw medisch team het alarm niet afwachten en tijdig een afspraak met u plannen.

Informeer een arts of specialist vóór een medische ingreep of diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld MRI-scan, diathermie, etc.) altijd dat u een geïmplanteerde medicijnpomp heeft.

Referenties

1

Coffey RJ, Cahill D, Steers W. Intrathecal baclofen for intractable spasticity of spinal origin: results of a long-term multicenter study. J Neurosurg. 1993;78(6):226-232.

2

Vles GF, Soudant DL, Hoving MA, et al. Long-term follow-up on continuous intrathecal baclofen therapy in non-ambulant children with intractable cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2013; 17(6):639-644.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.