Pompinstellingen aanpassen

Uw arts zal de baclofenpomp (ITB-therapie*) zo instellen dat er op het juiste moment de juiste hoeveelheid medicatie wordt afgegeven. Geef aan bij uw arts of de behandeling goed voor u werkt, of dat een aanpassing in de dosering u mogelijk beter zou kunnen helpen om uw behandeldoelen te behalen.

Uw dosering aanpassen

Wanneer u net met ITB-therapie* begint, wordt de baclofenpomp zo geprogrammeerd dat hij een constante hoeveelheid medicatie gedurende de dag afgeeft. Gedurende de eerste weken of maanden past uw arts de dosering geleidelijk aan tot het niveau dat goed voor u werkt.

Later als uw spasticiteit toeneemt of als er een nieuw behandeldoel is, kan uw arts de dosering weer aanpassen. Laat uw arts weten wanneer u niet tevreden bent met de resultaten als gevolg van de behandeling en wat u zou willen verbeteren.

Aanpassingen in de dosering worden geleidelijk doorgevoerd en de resultaten worden in de gaten gehouden.

Flexibele dosering

Zodra de dosering is aangepast voor een voor u optimaal resultaat aan het begin van de behandeling, kan de pomp zo worden geprogrammeerd dat de hoeveelheid medicatie varieert op verschillende momenten van de dag of week. De pomp kan bijvoorbeeld worden ingesteld om overdag minder medicatie af te geven zodat u van uw spierstijfheid gebruik kunt maken tijdens het lopen, verplaatsen en aankleden, en om 's nachts meer medicatie af te geven zodat uw spasticiteit vermindert en u beter slaapt. Een flexibele dosering zorgt voor meer of minder baclofen al naar gelang uw behoeften. Per dag kunnen er maximaal 13 veranderingen worden ingesteld.

De programmering kan ook per dag verschillen zodat de dosering beter aansluit bij uw geplande activiteiten. U kunt bijvoorbeeld meer of minder baclofen nodig hebben op de dagen dat u fysiotherapie heeft.

Stem met uw arts de tijdstippen van de doseringen af zodat u een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt.

ITB voor spasticiteit na beroerte - patientenbrochure

Video's, brochures en handleidingen om te downloaden

DOWNLOAD hier

Meer weten over  intrathecale baclofen (ITB)-therapie*?

CONTACT OPNEMEN

* Wanneer we het hebben over ITB-therapie, bedoelen we intrathecale baclofen (een spierontspannend geneesmiddel) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale baclofen wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.