Alarmen van de baclofenpomp

Uw baclofenpomp laat een alarm horen als er een probleem is. De pomp moet dan mogelijk gevuld worden, er kan een pompstoring zijn opgetreden of de pomp moet worden vervangen. Er zijn twee verschillende alarmen. Zorg dat u weet wat elk alarm betekent, en wat u moet u doen als u het hoort.

Enkele piep: Alarm met lage prioriteit

Een enkele piep, die om het uur te horen is, klinkt wanneer de hoeveelheid medicatie in de pomp laag wordt. Bel onmiddellijk uw arts en maak een afspraak om de medicatie bij te vullen. De enkele piep is ook te horen als uw pomp binnen 90 dagen moet worden vervangen. Neem dan contact op met uw arts.

Als u wilt weten hoe dit enkeltonige alarm klinkt, klik dan hieronder.

Tweetonige piep: Alarm met hoge prioriteit

Als u een tweetonig alarm hoort, neem dan direct contact op met uw arts.

Dit alarm klinkt als er geen medicijn meer wordt toegediend. De pomp is misschien leeg, moet vervangen worden of er is een ander probleem. Plotselinge stopzetting van de intrathecale-baclofentherapie leidt tot ontwenningsverschijnselen van baclofen en is een medisch noodgeval, dus kom onmiddellijk in actie.

Als u wilt weten hoe dit tweetonige alarm klinkt, klik dan hieronder.

Herkennen van de alarmtonen

  • De pompalarmen kunnen zachter klinken dan te horen zijn via uw computer.
  • Vraag uw arts tijdens een bijvulafspraak om deze twee alarmen te laten horen, zodat u weet hoe deze klinken.
  • Als u gehoorverlies heeft, vraag familieleden dan om ook alert te zijn op mogelijke alarmtonen, en laat uw arts weten dat u wellicht moeite heeft met het horen van de alarmen.
  • Als er een alarm geactiveerd wordt, dan zal dit herhaaldelijk klinken totdat het wordt uitgezet door middel van het artsenprogrammeerapparaat.
  • Uw arts kan het logboek van uw pomp raadplegen om te controleren of er alarmen zijn opgetreden.
ITB voor spasticiteit na beroerte - patientenbrochure

Video's, brochures en handleidingen om te downloaden

DOWNLOAD hier

Meer weten over  intrathecale baclofen (ITB)-therapie*?

CONTACT OPNEMEN

* Wanneer we het hebben over ITB-therapie, bedoelen we intrathecale baclofen (een spierontspannend geneesmiddel) die wordt toegediend door een intrathecale medicijnpomp. Medtronic levert alleen de intrathecale medicijnpomp en de katheter; de intrathecale baclofen wordt geleverd door een extern bedrijf.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.