Bypassoperatie op kloppend hart ‒ Uw medisch team

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

Zodra u samen met uw arts heeft besloten wat de beste behandeling voor uw aandoening is, krijgt u te maken met een team van specialisten die van begin tot einde verantwoordelijk zijn voor de operatie. Op basis van de uitslagen van uw onderzoeken bepaalt u samen met uw cardioloog welke behandeling het beste is voor u. Andere mensen die mogelijk betrokken zijn bij de beslissing over uw behandeling, zijn een hartchirurg, elektrofysioloog, anesthesist, verpleegkundige of nog andere specialisten.

Cardioloog

De cardioloog is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling van het hart en de bloedvaten. Deze specialist onderzoekt patiënten met symptomen van een hartaandoening en gebruikt daarvoor verschillende onderzoeken. Als het hartprobleem verband houdt met een aandoening aan de kransslagaders, raadt de cardioloog mogelijk aan om uw leefstijl te veranderen, medicatie te gebruiken, een behandeling zoals een omleidingsoperatie (coronaire-bypassoperatie - CABG) te ondergaan, te dotteren en/of een of meerdere stents te plaatsen. In het geval dat medicatie en/of dotteren (met of zonder plaatsen van stents) geen effectieve of geschikte behandelingen zijn, kan de cardioloog de patiënt doorverwijzen naar een hartchirurg.

Hartchirurg

Hartchirurgen zijn artsen die speciaal zijn opgeleid in de chirurgische behandeling van hartaandoeningen. Chirurgen worden jarenlang getraind in het uitvoeren van operaties op het hart en de bloedvaten in het lichaam.

Elektrofysioloog

Elektrofysiologen zijn cardiologen die een aanvullende specialistische opleiding hebben gevolgd in de diagnose en behandeling van hartritmestoornissen. Deze specialistische opleiding omvat het uitvoeren van (elektrofysiologische) onderzoeken waarbij mogelijk ernstige ritmestoornissen worden vastgesteld. De elektrofysioloog geeft leiding aan een team van speciaal opgeleide zorgverleners, technici en verpleegkundigen, die de arts tijdens de ingrepen ondersteunen.

Anesthesist

Een anesthesist is een arts met een specialisatie in anesthesie. Hun aandachtsgebied is pijnbeheersing en ervoor zorgen dat u geen gevaar loopt. Hij/zij is betrokken bij alle stadia van uw operatie zowel vóór, tijdens als na de ingreep.

Anesthesie-verpleegkundige

De gediplomeerd en geregistreerd anesthesie-verpleegkundige assisteert en ondersteunt de anesthesist. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de juiste toediening en het onderhouden van de narcose tijdens de operatie en ze helpen ervoor te zorgen dat u geen gevaar loopt tijdens en na de ingreep.

Radioloog

De radioloog is een arts die nauw samenwerkt met de cardioloog en hartchirurg, om beelden te genereren van de kransslagaders. Deze beelden vormen een hulpmiddel voor de chirurg bij het uitvoeren van de ingreep.

Perfusionist

Bij sommige bypassoperaties is het noodzakelijk dat uw hart stil wordt gelegd. De perfusionist bedient de hart-longmachine die zorgt voor de bloedstroom door uw lichaam terwijl uw hart stil staat. Wanneer de operatie afgerond is werken de perfusionist en de chirurg samen om het hart weer op gang te krijgen.

Operatieverpleegkundige

Verpleegkundigen zijn belangrijke mensen in een chirurgisch team. Het is hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u goed wordt verzorgd en u zich comfortabel voelt tijdens elke fase van de operatie – van voorbereiding tot herstel. Ook assisteren ze de chirurg tijdens de operatie.

Voedingsdeskundige

Een goede voeding is essentieel vóór de operatie en tijdens uw herstel. Voedingsdeskundigen zijn hoogopgeleide deskundigen die de verpleegkundigen die voor uw verzorging verantwoordelijk zijn, instructie geven over hoe het beste aan uw voedingsbehoeften kan worden voldaan en hoe uw herstel kan worden bevorderd.

Fysiotherapeut

Fysiotherapeuten werken met u en uw arts samen om u lichamelijk te helpen herstellen van de operatie. Ze geven advies over welke lichamelijke activiteiten u wel of niet moet/mag doen en hoe u het beste uw kracht en mobiliteit terugkrijgt na de operatie.

Maatschappelijk werker

Veel ziekenhuizen hebben maatschappelijk werkers in dienst. U kunt met hen praten over wat u nodig heeft na de operatie zodat de overgang naar uw dagelijks leven gemakkelijker wordt.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.