Bypassoperatie op kloppend hart – wat kunt u verwachten bij de ingreep

Aandoening aan de kransslagaders (coronaire hartziekte)

Een coronaire-bypassoperatie (CABG) ‒ waarbij omleidingen worden aangebracht voor uw verstopte kransslagaders ‒ op een kloppend hart  helpt jaarlijks de levens van tienduizenden mensen te verbeteren. Tijdens een bypassoperatie op een kloppend hart blijft uw hart kloppen. U wordt dan niet aangesloten op een hart-longmachine.

Vóór de ingreep

De voorbereiding voor een operatie op een kloppend hart vindt tegenwoordig grotendeels poliklinisch plaats.

U moet röntgenfoto's van uw borst laten maken, bloed laten prikken, een hartfilmpje (elektrocardiogram - ECG) en een coronair angiogram laten maken. Met behulp van een ECG wordt de bron van het hartprobleem opgespoord. Een angiogram is een soort röntgenonderzoek waarbij contrastmiddel wordt gebruikt om de slagaders, die uw hart van bloed voorzien, zichtbaar te maken. Deze onderzoeken geven uw chirurg een goed beeld van uw algehele gezondheidstoestand en van waar de blokkades zich bevinden.

U ontmoet bovendien de arts, verpleegkundigen en andere zorgverleners in het medische team dat u gaat behandelen. Zij geven u informatie en voorlichting over uw aankomende operatie. Dit is een goed moment om vragen te stellen en problemen te bespreken.

Tijdens de ingreep

Bypassoperaties op een kloppend hart (off-pump operaties) duren doorgaans drie tot zes uur1 – afhankelijk het aantal slagaders dat moet worden omgeleid. U wordt volledig onder narcose gebracht en er wordt een beademingsbuis ingebracht. Uw hart blijft tijdens de operatie kloppen.

Eerst maakt uw chirurg een snee en opening in uw borst. Uw borstbeen wordt gesplitst om toegang te verkrijgen tot uw hart. Vervolgens neemt de chirurg elders uit uw lichaam aders of slagaders weg om omleidingen (grafts) te creëren. Bij minimaal-invasieve (MICS) CABG-procedures wordt een kleinere snee en opening gemaakt tussen uw ribben.

De chirurg bevestigt het ene uiteinde van de graft boven de blokkade en het andere uiteinde onder de blokkade. Om de grafts te kunnen aansluiten terwijl het hart klopt, maakt de chirurg gebruik van een stabilisatiesysteem om een klein deel van het hart stil te leggen. Doorgaans wordt ook een hartspierstabilisator gebruikt. Zodra de grafts op hun plaats zijn vastgenaaid, wordt de opening en de wond in de borst gesloten.

Na de ingreep

Hoewel dit per ziekenhuis kan verschillen, wordt u na uw operatie zorgvuldig gemonitord en in de gaten gehouden op de intensive care (IC). Zodra u stabiel en wakker bent, wordt u overgebracht naar een medium care-afdeling, waar u blijft totdat u naar huis mag. Patiënten die een bypassoperatie op een kloppend hart of een minimaal-invasieve bypassoperatie (MICS CABG) hebben ondergaan, verblijven doorgaans korter op de intensive care dan patiënten die een traditionele bypassoperatie (op een stilstaand hart) hebben ondergaan.2,3

Uw verpleegkundigen, arts en hartrevalidatieteam zullen de vragen beantwoorden die u en uw familie mogelijk hebben. Zij geven u instructies over onderwerpen zoals wondverzorging, voeding, medicatie, activiteiten en andere vragen die naar voren kunnen komen.

Uw medisch team bepaalt wanneer u weer naar huis mag. Zowel bypassoperaties op een kloppend hart als minimaal-invasieve bypassoperaties (MICS CABG) kunnen mogelijk leiden tot een korter ziekenhuisverblijf in vergelijking met traditionele bypassoperaties.2 Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, krijgt u instructies over wat u kunt verwachten terwijl u verder thuis herstelt.

Referenties

1

Heart Center, The North American Heart Risk Study. Beschikbaar op: www.qualityoflife.org

2

Puskas J Cheng D, Knight J, Angelini G, DeCannier A, Dullum M, Martin J, Ochi M, Patel N, Sim E, Trehan N, Zamvar V. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting; a meta-analysis and consensus statement from the 2005 ISMICS Consensus Conference.Innovations. 2005; 1;3-27.

3

Subramanian VA, Patel NU, Patel NC, Loulmet DF. Robotic assisted multivessel MidCAB with port-access stabilization and cardiac positioning: paving way for outpatient in CABG? Abstract submitted at the Society of Thoracic Surgeons meeting. San Antonio, TX January 25-28, 2004.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.