Mensen maken muziek

Wie komt er in aanmerking voor DBS-therapie voor bewegings-stoornissen?

Bewegingsstoornissen

Diepe hersenstimulatie of DBS-therapie is niet geschikt voor iedereen met de ziekte van Parkinson, essentiële tremor en dystonie. Niet iedereen die de DBS-therapie krijgt zal dezelfde resultaten bereiken; sommige mensen ervaren een behoorlijke vermindering in hun symptomen, terwijl de therapie bij anderen slechts een minimaal effect heeft. Alleen een arts die ervaring heeft met diepe hersenstimulatie kan vaststellen of u in aanmerking komt voor DBS-therapie.

Ziekte van Parkinson

Over het algemeen is de behandeling niet geschikt voor mensen bij wie de diagnose 'ziekte van Parkinson' pas is gesteld, en voor parkinsonpatiënten die voldoende baat hebben bij medicatie.

U komt mogelijk in aanmerking voor DBS-therapie wanneer u:

 • altijd goed gereageerd heeft op het geneesmiddel levodopa;
 • nog steeds baat heeft bij medicatie, maar het effect ervan is verminderd of de medicijnen veroorzaken ondraaglijke bijwerkingen;
 • meerdere medicijnen nodig heeft, hogere doseringen medicatie nodig heeft, of vaker medicatie moet nemen om uw symptomen onder controle te houden.

Wanneer is het te laat

DBS-therapie is geen/niet langer een optie wanneer:

 • uw symptomen van parkinson niet meer reageren op medicatie;
 • u ernstig beperkt bent zelfs in de beste “aan”-stand;
 • u vanwege andere medische aandoeningen geen operatie mag ondergaan.

Denk er eerder over na

Mogelijk denkt u dat DBS-therapie een behandeling is die als laatste redmiddel wordt ingezet om datgene wat u nog kunt te behouden. Denk er eerder over na, zodat u niet te laat bent. Wanneer uw medicatie minder goed werkt om uw bewegingen onder controle te houden, bespreek dan met uw arts of DBS-therapie een mogelijke behandeling voor u is. Het is nooit te vroeg om erover te beginnen en het is belangrijk dat u niet te lang wacht.

Essentiële tremor

U komt mogelijk in aanmerking voor DBS-therapie als:

 • u last heeft van beven in een bovenste ledemaat door essentiële tremor;
 • uw aandoening aanzienlijke beperkingen met zich meebrengt;
 • u bij het gebruik van medicatie last heeft van bijwerkingen als slaperigheid, duizeligheid of concentratieproblemen;
 • u medicatie geprobeerd heeft, maar de symptomen van essentiële tremor u beperken in uw normale dagelijkse activiteiten.

Dystonie

U komt mogelijk in aanmerking voor DBS-therapie als:

 • u chronische dystonie heeft;
 • u uw symptomen niet voldoende onder controle kunt houden met medicatie;
 • u primaire dystonie heeft, zoals gegeneraliseerde dystonie, segmentale dystonie, hemidystonie of cervicale dystonie;
 • u een van bovenstaande ziektebeelden heeft en ten minste 7 jaar of ouder bent.

Als u ervoor in aanmerking komt

Als uw arts besluit dat u in aanmerking komt voor DBS, moet u uiteindelijk zelf beslissen of u wel of niet voor de behandeling kiest.

Hier zijn enkele suggesties om u te helpen bij die beslissing:

 • Lees zoveel mogelijk informatie over DBS-therapie. Vraag uw arts hiernaar.
 • Weeg zorgvuldig alle voordelen en risico's van de behandeling af.

Denk voor de afspraak met uw arts na over wat u wilt weten. Bereid de vragen voor, en zorg dat u informatie kunt geven over uw medische voorgeschiedenis.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.