Mensen die muziek spelen

Behandelings-opties voor Parkinson

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan worden behandeld met tal van medicijnen. De werking hiervan kan echter na verloop van tijd verminderen. Ook hebben de medicijnen vaak belastende bijwerkingen. 

Er bestaat nog geen genezing voor de ziekte van Parkinson. Maar DBS-therapie (diepe hersenstimulatie of deep brain stimulation) kan wel een instelbare en omkeerbare behandeling bieden voor sommige symptomen van de ziekte van Parkinson. Als u ondanks verschillende combinaties van medicijnen problemen houdt met uw bewegingscontrole of belastende bijwerkingen ondervindt, bespreek dan met uw arts of DBS-therapie misschien een oplossing voor u kan zijn.

Medicijnen

  • Dopaminergische medicijnen (waaronder levodopa) – een medicijnklasse met een dopamineachtige werking, gebruikt om de symptomen van parkinson te verminderen;
  • Decarboxylaseremmers – een medicijn dat samen met levodopa gebruikt wordt om de symptomen van parkinson te verminderen;
  • Dopamine-agonisten – een medicijnklasse die de dopaminereceptoren stimuleert en de werking van dopamine nabootst;
  • Anticholinergica – een medicijnklasse die ervoor zorgt dat de bewegingen soepeler verlopen; deze worden voornamelijk gebruikt om het beven tegen te gaan.
  • MAO-B-remmers – een medicijnklasse die gebruikt wordt voor alle symptomen van de ziekte van Parkinson. Dit medicijn blokkeert een enzym dat dopamine afbreekt, waardoor dit langer bij de receptoren blijft hangen.
  • COMT-remmers – een medicijnklasse die dopaminereceptoren stimuleert en de werking van dopamine nabootst.

Met medicijnen kunnen de motorische functies bij parkinsonpatiënten vaak verbeterd worden. Een probleem is dat de werking van de medicijnen in de loop der tijd kan verminderen. Bovendien blijkt dat met het voortschrijden van de ziekte de medicatie voor het onder controle houden van de motorische functies zodanig moet worden opgevoerd, dat ondraaglijke of ongewenste bijwerkingen kunnen optreden.


Diepe hersenstimulatie (DBS-therapie)

DBS-therapie is een instelbare en omkeerbare behandeling voor de ziekte van Parkinson. Bij DBS-therapie wordt gebruikgemaakt van een neurostimulator, vergelijkbaar met een pacemaker, die elektrische pulsen afgeeft aan specifieke doelgebieden in de hersenen. De stimulator wordt tijdens een operatie geïmplanteerd. Stimulatie van deze doelgebieden helpt de hersendelen die de bewegingscontrole regelen, om beter te functioneren.

Bij DBS bestaat kans op complicaties als gevolg van de ingreep en kans op bijwerkingen als gevolg van de behandeling. Zie Voordelen en risico's.

Pallidotomie

Bij pallidotomie wordt een opzettelijke beschadiging aangebracht in het deel van de hersenen dat de bewegingscontrole regelt. Pallidotomie kan een- en tweezijdig worden uitgevoerd. Mogelijke bijwerkingen zijn onder meer bloeding, visuele stoornissen, spraakproblemen en verwardheid.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.