Vrouw aan het schilderen

RestoreAdvanced SureScan MRI- Neurostimulator

Chronische pijn

De RestoreAdvanced® SureScan® MRI-neurostimulator is een oplaadbare neurostimulator waarmee u veilig* een MRI-scan van het hele lichaam kunt ondergaan.

Voorbereid op de toekomst

RestoreAdvanced SureScan MRI-neurostimulator

RestoreAdvanced® SureScan® MRI-neurostimulator

Daar waar CT-scans (computertomografie) zeer geschikt zijn voor het in beeld brengen van harde lichaamsdelen zoals botten, worden MRI-scans (beeldvorming met magnetische resonantie) vooral gebruikt voor zacht weefsel. MRI-scans kunnen belangrijke voordelen hebben ten opzichte van CT-scans:

  • duidelijke en precieze vaststelling van afwijkingen die niet met CT kunnen worden gezien;1
  • geen blootstelling aan ioniserende straling, waarvan bekend is dat deze gezondheidsrisico's met zich meebrengt.2

Kenmerken

  • Veilige* toegang tot MRI-scans van uw hele lichaam;
  • Oplaadbare batterij – gaat negen jaar mee indien regelmatig opgeladen; Oplaadintervallen varieren afhankelijk van de actuele instellingen.
  • Dankzij de behandeling op maat kan uw arts meerdere pijnlocaties tegelijkertijd behandelen
  • Gepersonaliseerde therapie voor uw specifieke behoeften

Afmetingen

Hoogte: 65 mm
Breedte: 49 mm
Dikte: 15 mm

*

Indien er een SureScan MRI-neurostimulator en SureScan MRI-geleidingsdraden zijn geïmplanteerd ‒ zonder verlengdraad of achtergebleven materialen ‒ dan is het veilig om een MRI-scan van maximaal 1,5 tesla te ondergaan nadat het systeem in MRI-modus is gezet. Dit kan met behulp van de afstandsbediening.

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een opsomming van de indicaties, contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen.

Referenties

1

Parry DA, Booth T, Roland PS. Advantages of magnetic resonance imaging over computed tomography in preoperative evaluation of pediatric cochlear implant candidates. Otol Neurotal. 2005;26(5):976-982.

2

Smith-Bindman R, Miglioretti DL, Larson EB. Rising use of diagnostic medical imaging in a large integrated health system.Health Aff. 2008;27(6):1491-1502.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.