vrouw wandelt

Behandelings-opties

Overactieve blaas (OAB)

Als u een overactieve blaas (OAB) heeft, weet dan dat er meerdere behandelingsopties zijn. Het kan nodig zijn dat u een reeks van behandelingen moet uitproberen voordat u iets vindt dat werkt voor u. Als gedragstraining en medicijnen niet werken voor u, praat dan met uw arts of sacrale neuromodulatie u misschien kan helpen bij het verminderen van uw symptomen van een overactieve blaas.

Gedragstraining

Sommige mensen kunnen hun symptomen van een overactieve blaas al aanzienlijk verminderen door een gezondere leefstijl aan te houden, hun dieet en vochtinname aan te passen en/of technieken als blaastraining, bekkenbodemoefeningen en andere fysieke oefeningen toe te passen.

Meer: Mijnbekkenbodem.nl

Medicijnen

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven om de symptomen van uw overactieve blaas onder controle te krijgen. Medicijnen voor een overactieve blaas richten zich op de spieren die bij de blaasfunctie betrokken zijn.

Injectie met botulinetoxine

Het injecteren van botulinetoxine in de blaaswand kan uw gevoel van urgentie verminderen doordat voorkomen wordt dat de zenuwen die de blaas controleren, 'communiceren' met de blaasspieren. Het effect is tijdelijk en er kunnen meerdere procedures nodig zijn.

PTNS-behandeling

PTNS is de afkorting van 'Posterior Tibial Nerve Stimulation' en is een niet-medicamenteuze behandeling bij een overactieve blaas (OAB) waarbij de enkelzenuw wordt gestimuleerd. PTNS is een andere behandeling dan sacrale neuromodulatie (SNM) en als de PTNS-behandeling niet helpt kan de SNM-behandeling eventueel wel helpen tegen uw klachten en andersom.

Sacrale neuromodulatie (SNM)

Sacrale neuromodulatie (of InterStim®-therapie) maakt gebruik van lichte elektrische pulsjes om de zenuwen die de blaas controleren en de zenuwen die de blaasspieren controleren, te reguleren. Het helpt de hersenen en de zenuwen om te communiceren zodat de blaas goed kan functioneren.

Operatie

Afhankelijk van de aard van uw blaascontroleproblemen kunnen de chirurgische opties variëren van een eenvoudige, poliklinische ingreep tot een ingrijpende operatie waarvoor een ziekenhuisopname nodig is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.