Vrouw met bril

Behandelings-opties voor urineretentie

Urineretentie

Er bestaan verscheidene behandelingsopties voor urineretentie, waaronder sacrale neuromodulatie (SNM of InterStim®-therapie*) van Medtronic. Als andere behandelingsopties niet werken voor u, bespreek dan met uw arts of sacrale neuromodulatie u misschien zou kunnen helpen bij het onder controle brengen van uw symptomen van urineretentie.

Incontinentiemateriaal

In veel gevallen zult u bij ongewild verlies van urine (tijdelijk) absorberend incontinentiemateriaal gaan gebruiken. In al die producten zitten absorberende korreltjes die ervoor zorgen dat urine goed opgenomen wordt en niet ontsnapt. Ook voorkomen die korreltjes dat er nare geurtjes ontstaan en dat er ongewenste bacteriën kunnen groeien.


Zelfkatheterisatie

Een katheter is een flexibel slangetje dat in de blaas wordt ingebracht om deze te legen. Als uw urineretentie niet ernstig van aard is, kan de arts u laten zien hoe u de katheter inbrengt om uw blaas tijdelijk leeg te maken. Is uw urineretentie wel ernstig van aard, dan moet de arts een permanente katheter voor het legen van uw blaas inbrengen.


Gedragstraining

Bij sommige mensen met urineretentie kunnen veranderingen in hun leefwijze al leiden tot verbetering van hun symptomen. Hierbij kan het gaan om:

  • bekkenfysiotherapie ‒ toepassen van blaastraining en training van de bekkenbodemspieren ‒ om de zenuwen en spieren die bij het legen van de blaas betrokken zijn, beter te laten functioneren;
  • bekkenfysiotherapie ‒ onderdeel daarvan is ook biofeedback ‒ zodat u beter voelt wanneer u naar de wc moet, waardoor uw blaas niet te vol wordt;
  • toepassen van de "dubbel-plassentechniek", waarbij u na het legen van de blaas even wacht en het dan opnieuw probeert.

Vind een bekkenfysiotherapeut in uw omgeving


Medicijnen

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven om de symptomen van uw urineretentie onder controle te krijgen. Sommige van deze medicijnen werken op de spieren die voor het plassen nodig zijn, andere op het wegnemen van de obstructie.


Sacrale neurostimulatie

Sacrale neurostimulatie of neuromodulatie (SNM of InterStim-therapie)* kan worden voorgeschreven aan mensen die geen baat hebben bij de standaardbehandelingen en de urineretentie niet wordt veroorzaakt door een obstructie. Het is een omkeerbare behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van een kleine geïmplanteerde neurostimulator die lichte elektrische pulsjes stuurt naar de sacrale zenuwen. De neurostimulatie helpt de hersenen en de zenuwen om te communiceren, waardoor vaak symptoomverlichting kan worden bereikt.

Meer

*

Sacrale neuromodulatie (InterStim-therapie) is niet bedoeld voor urineretentie die het gevolg is van een obstructie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.