VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION MEDTRONIC TARMKONTROLLBEHANDLING

SAKRAL NEUROMODULERING FÖR TARMKONTROLL

Medtronic tarmkontrollbehandling med InterStim™-systemet behandlar kronisk fekal inkontinens (missöde eller läckage i samband med avföring).  Den ska användas när du har provat andra behandlingar som till exempel läkemedel och kostförändringar och de antingen inte har fungerat eller inte är lämpliga för dig.

Du måste uppvisa ett lämpligt svar på utvärderingen för att vara en kandidat. Du kan inte få diatermi (djup värmebehandling med elektromagnetisk energi) om du har en InterStim™-enhet.

Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för graviditet och förlossning; patienter som är under 18 år; eller patienter med progressiva, systemiska neurologiska sjukdomar. 

Förutom risker i samband med operation, kan komplikationer inkludera smärta vid implanteringsstället, ny smärta, infektion, elektroden (en tunn kabel) förflyttas/migrerar, enhetsproblem, påverkan av vissa andra enheter eller diagnostisk utrustning såsom MRT, oönskade förändringar i urinerings- eller tarmfunktion, och obehaglig stimulering (ibland beskrivet som en ryckande eller stötande känsla). 

Den här behandlingen passar inte alla. Denna behandling ordineras av din läkare. Tala med din läkare för att avgöra om den här behandlingen är rätt för dig. Din läkare bör diskutera alla potentiella fördelar och risker med dig. Även om många patienter har nytta av den här behandlingen, kan resultaten variera. Kontakta oss för mer information.