Man som springer på trottoaren

Tarmkontroll Resurser för LIVSFÖRÄNDRANDE LINDRING

Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.

Vi har svaren

Vanliga frågor och svar om Medtronic tarmkontrollbehandling

VISA VANLIGA FRÅGOR

TALA MED EN SPECIALIST PÅ avföringsinkontinens

Vänd dig till din vårdcentral eller din behandlande läkare för att få en remiss till en specialist.